Ministar Mitrović na ministarskoj konferenciji Centralno-evropske inicijative u Trstu

Objavljeno: 08.10.2021. 12:36 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

U okviru ministarske konferencije zemalja Centralno-evropske inicijative na temu upravljanja otpadom i vodama, koja se održava u Trstu, a kojom predsjedava ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, prof. dr Ratko Mitrović, prepoznata je potreba za multilateralnim i inkluzivnim pristupom, vođena solidarnošću i zajedničkom vizijom, zbog same prirode gorućih ekoloških izazova koji prevazilaze nacionalne granice. Zato je regionalna saradnja više nego ikad potrebna, ne samo malim, već i velikim zemljama, i ne samo u pogledu sprječavanja stvaranja otpada, već i korišćenja istog kao potencijalnog resursa, uz primjenu najsavremenih tehnologija. Uz ministra Mitrovića, konferenciju je otvorio generalni sekretar CEI, Roberto Antonione.

Crna Gora nastoji da sistematski integriše pitanja životne sredine u sve sektore i procese donošenja odluka, kao i da posebnu pažnju posveti ulaganju u najnovije tehnologije za efikasno sprječavanje i kontrolu zagađenja, smanjenje otpada i ekoloških rizika, sa krajnjim ciljem uspostavljanja dobrog sistema cirkularne ekonomije, saopštio je ministar Mitrović u pozdravnom govoru.

Na ministarskoj konferenciji je predstavljeno stanje životne sredine u Crnoj Gori, posebno u oblasti upravljanja otpadom, kao i buduće smjernice i koraci ka unapređenju stanja.

Vršenje komunalnih djelatnosti predstavlja nezamjenjljiv uslov života i rada naših građana i privrednih subjekata, a od kvaliteta obavljanja komunalnih djelatnosti zavisi i obezbjeđivanje prava na zdravu životnu sredinu, počevši od sakupljanja, preko selekcije do odlaganja ili tretiranja na odgovarajući način.

Oblast upravljanja otpadom od neposrednog je interesa za svakog našeg građanina, tako da moramo snažnije raditi na podizanju svijesti, promovisanju ciljeva zdrave životne sredine. Kao ministar nadležan za pitanja zaštite životne sredine, smatram da organi uprave na državnom i lokalnom nivou moraju mnogo bolje sarađivati i razvijati partnerstva sa međunarodnim institucijama, a što je jedan od najbitnijih preduslova za stvaranje povoljne klime za efikasanu i cjelovitu harmonizaciju crnogorskih propisa sa relevantnim propisima evropskog zakonodavnog okvira u oblasti zaštite životne sredine i komunalne infrastrukture, naglasio je Mitrović.

Druga tema ministarske konferencije je oblast voda, pod nazivom „Vode bez granica“. U okviru ove sesije konferencije, Milica Šarančić, rukovoditeljka Direkcije za EU integracije i međunarodnu saradnju istakla je da za Crnu Goru ove teme imaju posebnu važnost, jer smo prije 30 godina usvojili Deklaraciju o ekološkoj državi, čime smo najavili i trasirali naš politički i razvojni strateški pravac. Današnja Crna Gora je posvećena svom evropskom putu, uspostavljanju evropskih standarda života i održivom razvoju.

Uvažavajući smjernice i obaveze koje proističu iz međunarodnih standarda i principa životne sredine i održivog razvoja, Crna Gora teži integralnom upravljanju vodama.

Sam naziv ove sesije upućuje na dobro poznatu činjenicu da životna sredina ne poznaje geografske niti nacionalne granice, već predstavlja naše zajedničko bogatstvo i najznačajniji resurs, koji bi trebalo da nas povezuje i bude osnov za intenziviranje saradnje. Prirodne ljepote i bogatstvo biodiverziteta naših rijeka, jezera i mora krase naše zemlje i poseban su motiv za ulaganje napora u njihovo očuvanje, izjavila je Šarančić na ministarskoj konferenciji.

Centralno-evropska inicijativa je najstarija i najveća organizacija koja okuplja 17 zemalja Evrope. Cilj ministarske konferencije je razmjena iskustava, primjera dobre prakse, kao i znanja o upravljanju i tretmanu otpada, uz uspostavljanje platforme za saradnju zemalja CEI koja će počivati na principu zajedničkih, projektno orijentisanih aktivnosti, usmjerenih na inovacije, pružajući sveobuhvatan pristup ovom složenom pitanju.

Na konferenciji je usvojena deklaracija kojom zemlje učesnice potvrđuju posvećenost rješavanju problema otpada.

Osim ministra Mitrovića i gospođe Šarančić, konferenciji su prisustvovali Jovana Žarić, Dušan Bugarin i Jasna Jaćimović ispred Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, i Milan Gazdić ispred Agencije za zaštitu prirode i životne sredine.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/3
item.alt
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?