Ministar pravde na radnom sastanku sa direktorom Uprave za katastar i državnu imovinu

Objavljeno: 25.05.2022. 12:30 Autor: Ministarstvo pravde

Na današnjem radnom sastanku između ministra pravde, Marka Kovača i direktora Uprave za katastar i državnu imovinu, Koče Đurišića, jedna od glavnih tema bila je izgradnja Palate pravde koja bi riješila dugogodišnje probleme smještajnog kapaciteta crnogorskog pravosuđa.

Sagovornici su izrazili obostrano zadovoljstvo povodom dosadašnje veoma uspješne i kvalitetne saradnje između oba organa. Zajednički cilj Ministarstva pravde i Uprave za katastar i državnu imovinu jeste dostizanje viših standarda, prije svega u odnosu na smještajne kapacitete, što će u konačnom doprinijeti poboljšanju uslova za rad kako državnih službenika i namještenika resora pravde, tako i zaposlenih u pravosudnom sistemu Crne Gore.

Na sastanku je dogovoreno da će se nastaviti sa intenzivnom komunikacijom u cilju rješavanja i jačanja infrastrukturnih kapaciteta pravosuđa.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?