Susret: Kovač – Medoks

Objavljeno: 15.06.2022. 14:00 Autor: Ministarstvo pravde

Ministar pravde, Marko Kovač se danas sastao sa britanskom ambasadorkom, Karen Medoks kojom prilikom su izrazili zadovoljstvo na dosadašnjoj saradnji.

Ambasorka Medoks je na samom početku uputila čestitke ministru Kovaču povodom stupanja na dužnost i tom prilikom istakla zahvalnost na tome što se dosadašnji rad sa Ministarstvom pravde odvijao u duhu dobre saradnje, a posebno u okviru zajedničkih projekata koji se odnose na edukaciju sudija i poboljšanja uslova za njihov rad. Sagovornici su poručili da će ta saradnja biti intenzivnija, jer je naredni period izuzetno bitan za Crnu Goru.

„Ujedinjeno Kraljevstvo će nastaviti da pruža podršku Crnoj Gori. Svjesni smo da pred Vladom Crne Gore i Ministarstvom pravde stoje važni i krupni zadaci posebno kada je pitanju jačanje institucija vladavine prava“, poručila je ambasadorka Medoks. Ona je istakla da UK, bez obzira na njeno istupanje iz EU, smatra vladavinu prava i evropske integracije Crne Gore važnim, kako bi se osigurala otpornost države na spoljne uticaje.

Na sastanku je zaključeno da su jake institucije preduslov za stabilnu Crnu Goru i kao takve predstavljaju dobru osnovu za dalji napredak i dostizanje ciljeva koji se odnose na vladavinu prava, pravnu sigurnost i u konačnom stabilnu ekonomsku i društveno-političku situaciju.

Iz ambasade je poručeno da je izuzetno važan nastavak rada na borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i dalji rad na unapređenju zakonodavnog okvira kojim će se unaprijediti položaj žrtava u postupcima koji se vode pred crnogorskim sudovima.

Kovač je istakao da su sve pokrenute teme prioritetne za Ministarstvo pravde, te da će institucionalno hrabriti sve sudije i pružati im bezrezervnu podršku kako bi svoje funkcije obavljali slobodno, nezavisno i nepristrasno, odnosno u skladu sa svojim ustavnim i zakonskim ovlašćenjima.

Sagovornici su razgovarali o dugom trajanju pojedinih sudskih procesa i implikacijama za pravo na suđenje u razumnom roku. „To su slabosti našeg sistema, kako u građanskim tako i u krivičnim postupcima“, naveo je ministar i istakao da na takav način ne pružamo pravnu sigurnost i zaštitu našim građanima, kao ni stranim investitorima.

Takođe, ministar je upoznao ambasadorku Medoks da je formirana Komisija za kodifikaciju građanskog zakonika, o čemu je informisao i direktoricu AIRE Centra za Zapadni Balkan, Biljanu Brejtvejt koja je pri prethodnim susretima izrazila spremnost da AIRE Centar pruži svu neophodnu podršku za realizaciju ovog važnog projekta.

Ministar je pojasnio da će u narednom periodu biti usvojen Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći, Zakon o sprječavanju nasilja u porodici, kao i izmjene Krivičnog zakonika gdje će se ići u pravcu podizanja zakonskog maksimuma propisanih kazni za počinioce krivičnih djela iz grupe tzv. rodno zasnovanog nasilja i nasilja u porodici, čime će se postići veća zaštita ranjivih kategorija.

Ambasadorka Medoks je uručila ministru poziv na Konferenciju ministara na temu slobode vjeroispovjesti ili uvjerenja (Ministerial Conference on Freedom of Religion or Belief (FoRB)) koja će biti održana u Londonu, 5.-6. jula ove godine, naglasivši značaj jednake primjene ovog prava prema svim vjerskim zajednicama i relevantnost teme za prilike u Crnoj Gori Kovač je zahvalio na pozivnici i kazao da će Ministarstvo pravde pružati podršku svim vjerskim zajednicama u domenu svojih nadležnosti.

Takođe, ambasadorka Medoks je pohvalila Crnu Goru kao lidera u regionu kada se radi o životnom partnerstvu LGBT+ lica i tom prilikom kazala da će Ujedinjeno Kraljevstvo u tom smjeru nastaviti da podržava Crnu Goru.

Ministar je ovim putem upoznao ambasadorku da su u proceduri izmjene Zakona o obligacionim odnosima, Zakona o vanparničnom postupku i Zakona o parničnom postupku. „Predmetnim  izmjenama će ovi zakoni biti usklađeni sa Zakonom o životnom partnerstvu lica istog pola i na taj način će doći do bolje zaštite i efikasnjeg ostvarivanja prava tih lica“, kazao je.

Sastanak je okončan uz zajedničku poruku da su Ujedinjeno Kraljevstvo i Crna Gora spremni na produbljivanje saradnje i najavili zajednički projekat sa međunarodnom NVO Kemoniks (Chemonics) koja pokreće regionalni projekat sa sjedištem u Crnoj Gori, pri čemu je glavni cilj podizanje povjerenja u pravosudni sistem i borba protiv organizovanog kriminala. U sklopu tog projekta, predviđen je širok program aktivnosti od kojih će veliki dio biti realizovan u Crnoj Gori.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?