Održan sastanak Radnog tima za izradu Analize uvođenja procesa vetinga u pravosuđu

Objavljeno: 18.01.2023. 13:32 Autor: Ministarstvo pravde

                                                                                                                  Saopštenje za medije

Održan sastanak Radnog tima za izradu
Analize uvođenja procesa vetinga u pravosuđu

 

U Ministarstvu pravde danas je održan prvi sastanak Radnog tima za izradu Analize stvaranja uslova za uvođenje procesa vetinga u pravosuđu.

Zadatak Radnog tima je da na sistemski i sveobuhvatan način izradi Analizu stvaranja uslova za uvođenje procesa vetinga u pravosuđu, uz sagledavanje iskustva država u kojima je ovaj proces već primijenjen, a sve u cilju otklanjanja sumnji građana u rad sudija i državnih tužilaca.

Sastanak Radnog tima otvorio je ministar pravde Marko Kovač, koji je predsjednik Radnog tima, i upoznao učesnike sa razlozima za izradu Analize i potrebom definisanja plana konkretnih aktivnosti na izradi ovog dokumenta.

Na sastanku je utvrđena dinamika rada na predmetnoj analizi.

Zaključeno je da se u prvoj fazi sagleda važeći ustavni i zakonodavni okvir koji se odnosi na status sudija i državnih tužilaca i sistem njihove odgovornosti, kao i međunarodni standardi i uporedna iskustva zemlja koje su već sprovodile ovaj proces.

Predstavnica Savjeta Evrope koja je prisustvovala sastanku je iskazala spremnost da se u okviru zajedničkog projekta koji se bavi odgovornošću nosilaca pravosudnih funkcija pruži podrška radu Radnog tima kao i izradi predmetne Analize.

Ministarstvo pravde

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?