Ministarka Injac na sastanku NATO ministara odbrane

Objavljeno: 01.06.2021. 18:05 Autor: Biro za odnose sa javnošću MO
Sadržaj:
Ministarka Injac je istakla da je važno da sve saveznice ulože potrebne napore u pravcu prilagođavanja stalnim promjenama koje karakterišu bezbjednosno okruženje, a uzimajući u obzir njegovu kompleksnost i potrebu za pružanjem jedinstvenog i efikasnog odgovora.

Ministarka odbrane prof. dr Olivera Injac učestvovala je na sastanku Sjevernoatlanstkog savjeta u formatu ministara odbrane, koji je održan putem video konferencije. Sastanak, kojim je predsjedavao generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg, održan je u susret predstojećem Samitu.

Ministri odbrane su, govoreći o kompleksnosti savremenog bezbjednosnog okruženja, konstatovali da saveznice moraju uložiti zajedničke napore u cilju prilagođavanja i adekvatnog suočavanja sa svim potencijalnim izazovima po transatlantsku zajednicu. U tom kontekstu, poseban osvrt dat je inicijativi NATO 2030 koja predstavlja osnovu strateškog političkog promišljanja u cilju adaptacije Saveza na buduće izazove koji nastaju kao rezltat promjena na globalnoj sceni, kao i ubrzanog tehnološkog razvoja. Ministri su se saglasili da su jačanje političke dimenzije i očuvanje vojne moći najvažniji preduslovi koji će osigurati da NATO i u predstojećem periodu ostane uspješan i sposoban da nesmetno sprovodi svoje ključne politike.

Sastanak je bio prilika i da se da osvrt na do sada ostvarene rezultate na planu realizacije usvojenih  smjernica, kao i da se razmotre naredni koraci koji za cilj imaju unapređenje sistema kolektivne odbrane. Govoreći o značaju projektovanja stabilnosti van granica NATO, istaknuto je da saveznice ostaju posvećene procesu očuvanja stabilnosti u Avganistanu. Ministri su, osvrnuvši se na nedavnu odluku o okončanju savezničkog angažmana u okviru misije 'Resolute Support', kazali da se povlačanje snaga odvija planiranom dinamikom.

Ministarka Injac je istakla da je važno da sve saveznice ulože potrebne napore u pravcu prilagođavanja stalnim promjenama koje karakterišu bezbjednosno okruženje, a uzimajući u obzir njegovu kompleksnost i potrebu za pružanjem jedinstvenog i efikasnog odgovora.

Naglasivši da Alijansa predstavlja temelj jake kolektivne odbrane, ministarka Injac ja kazala da će Crna Gora nastaviti predano da radi na ispunjavanju ključnih zadataka u cilju efikasnog suočavanja sa prijetnjama koje utiču na bezbjednost transatlantskog područja. Takođe, podsjetila je i da aktivno doprinosimo očuvanju globalnog mira i bezbjednosti kroz angažman naših pripadnika u okviru međunarodnih misija i aktivnosti koje se sprovede na planu očuvanja bezbjednosti na glanicama Saveza. U tom kontekstu, istakla je da će Crna Gora nastaviti i da podržava savezničke aktivnosti na planu nastavka mirovnog procesa u Avganistanu.

Ministri su naglasili da priroda novih bezbjednosnih izazova zahtijeva i jaku saradnju sa svim relevantnim međunarodnim akterima, u prvom redu Evropskom unijom koja je prepoznata kao važan partner Alijanse.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?