Ministarka prof. dr Vesna Bratić održala sastanak sa predstavnicima Savjeta Evrope

Objavljeno: 30.09.2021. 13:38 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarka prosvjete, nauke, kultutre i sporta, prof. dr Vesna Bratić,  primila je danas, u prostorijama Ministarstva Programsku Menadžerku Odjeljenja za obrazovanje Savjeta Evrope, Vesnu Atanasovu, šeficu operacija programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Evgeniu Giakoumopoulou i asistentkinju na projektu u Savjetu Evrope, Mariju Merdović. Aktivno učešće na sastanku imale su i državna sekretarka u MPNKS, Milica Kadović, kao i načelnica odjeljenja  za informaciono-komunikacione tehnologije, statistiku i digitalizaciju, Marina Matijević. Glavna tema sastanka  bila je  status implementacije projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve“ koji se sprovodi u okviru šireg okvira Horizontal Facility (HF) za Zapadni Balkan, kao i ideje za treću fazu HF-a (početak predviđen u januaru 2023. godine), a koje bi se prije svega ticale borbe protiv diskriminacije u prosvjeti, inkluzivnog obrazovanja, digitalnog građanstva i slično.

Na početku sastanka Evgenia Giakoumopoulou zahvalila se na prilici da razgovaraju o konkretnim rezultatima postignutim u okviru implementacije projekta „Kvalitetno obrazovanje za sve”, kao i o planovima i smjernicama  za početak treće faze projekta.

Vesna Atanasova se takođe zahvalila Ministarki na podršci u realizovanju ovog projekta i izrazila nadu da će se  izvrsna saradnja  sa Ministarstvom  nastaviti. Takođe,  posebno je istakla važnost usvajanja Zakona o akademskom integritetu, i posebnost naše zemlje u tom smislu, jer je Crna Gora jedina država u regionu koja je usvojila taj zakon. Ministarka  Bratić se nadovezala, rekavši da je Ministarstvo formiralo Etički odbor kao pandan Etičkom komitetu Univerziteta,  koji se rukovodi ovim zakonom.

Sastanak sa predstavnicima Savjeta Evrope

Status Zakona o visokom obrazovanju je posebno interesovao Vesnu Atanasovu, koja je ponudila ekspertsku pomoć u finalnoj fazi izrade ovog zakona. Državna sekretarka Milica Kadović najavila je da će uskoro Radna grupa donijeti nacrt ovog zakona, i upravo u toj fazi ekspertiza od strane Savjeta Evrope  bila bi veoma korisna. Što se tiče Radne grupe koja je radila na izradi ovog zakona, Ministarka je naglasila da je osnovno polazište bilo da se u sam process uključi što više strana, a to su: predstavnici studenata, nevladine organizacije, predstavnici Univerziteta, predstavnici i institucije u okviru Ministarstva, kako bi se na najbolji način, primjenom ovog zakona zaštitila prava, kako studenata, tako i prava nastavnog osoblja.

Na stastanku je bilo riječi i o statusu usvajanja Strategije visokog obrazovanja. Milica Kadović je izjavila da je Strategija dobila pozitivno mišljenje od strane Evropske komisije, ali da je u međuvremenu došlo do promjene u statističkim podacima koji su dostavljeni od  strane Zavoda za statistiku Crne Gore (Monstat), što znači da ćemo nakon dopune podataka imati konačnu verziju Strategije.

Marina Matijević, prepoznata kao neko ko u kontinuitetu radi na unapređenju sistema obrazovanja u Crnoj Gori, govorila je o IT strategiji i procesu digitalizacije u obrazovanju. Ona je naglasila da je fokus cijele Vlade na digitalizaciji, tako da su zasposleni u našem Ministarstvu aktivno uključeni u izradu tri strategije, a to su : Strategija za digitalnu transformaciju, koju vodi Ministarstvo javne uprave, Strategija sajber bezbjednosti , a  poseban akcenat je stavljen na Strategiju za digitalizaciju obrazovnog sistema .

„IT industrija u obrazovnom sistemu ima veliki značaj . U velikoj mjeri može da poveća kvalitet obrazovanja , a samim tim u pitanju su struke koje nam je cilj da promovišemo, jer utiču ne samo na digitalnu transformaciju za  unapređenje cijele IT industrije, već mogu  da doprinesu ekonomskom razvoju cijele države.Upravo zbog toga imamo dva  strateška cilja koja su usklađena sa Akcionikm planom za obrazovanje do 2027. godine, a  koji je usvojem na nivou Evropske Unije. Prvi cilj se odnosi na razvoj i unapređenje  digitalnih vještina i kompetencija učenika i nastavnika ( Strategija za digitalizaciju obrazovnog sistema), a drugi na razvoj i unapređenje digitalnih vještina građana i državnih službenika ( Strategija za digitalnu transformaciju)”, izjavila je Matijević.

Ona je naglasila da je razvijanje odgovarajućeg  digitalnog eko sistema u školama, neophodno za unapređenje obrazovanja u ovom smislu.To podrazumijeva stvaranje uslova u kojima učenici mogu da steknu digitalne vještine opremanjem škola, izradom digitalnih sadržaja, raznim modelima i sistemima za online kolaboraciju i samostalno učenje . „Unapređenje informacionog sistema obrazovanja je još jedan strateški cilj koji je uspostavljen u Crnoj Gori, a na njemu su bazirane elektronske usluge kao što su elektronski upis djece u predškolske, osnovne, srednje i ustanove viskokog obrazovanja. Jedan od modela na kojem je baziran informacioni sistem je identifikacija djece u riziku od napuštanja škole. Radi se o vrlo značajnom modelu koji na osnovu ocjena, izostanaka, vaspitnih mjera, signalizira koje je dijete u riziku, a kroz koji se može otkriti i vršnjačko nasilje u školama“, dodala je Matijević.  

Na sastanku je dogovorena saradnja u vidu primopredaje opreme za 40  škola, u okviru pilot projekta, za potrebe kreiranja  „Media democratic classroom” u školama. Marina Matijević je dodala da u pogledu pomenutih strategija, u svakom segmentu Ministarstvo može razviti određene modele saradnje sa Savjetom Evrope .

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?