Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Poziv za prijavu projekata u okviru omladinske kampanje za revitalizaciju demokratije

Objavljeno: 13.04.2022. 12:11 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Evropska omladinska fondacija (EYF) raspisala je javni poziv za omladinske organizacije koje traže sredstva za organizovanje aktivnosti u kontekstu omladinske kampanje za revitalizaciju demokratije “Demokratija ovdje, demokratija sada”. Kampanja “Demokratija ovdje, demokratija sada” pokrenuta je od strane Savjeta Evrope, sa ciljem revitalizacije demokratije i jačanja međusobnog povjerenja između mladih ljudi i demokratskih institucija i procesa. Kampanja se fokusira na pristup ljudskim pravima, isticanje značaja proaktivnog pristupa mladih i uticaja digitalizacije kao faktora demokratizacije.

Aktivnosti koje se prijavljuju u okviru javnog poziva moraju biti usklađene sa Prioritetima Savjeta Evrope za mlade 2022-2025 u okviru kojih su kao fokus teme za 2022. godinu odabrane sljedeće:

  • Revitalizacija pluralističke demokratije
  • Mladi i pristup pravima
  • Zajednički život u mirnom i inkluzivnom društvu
  • Omladinski rad

Više informacija o prioritetnim temama možete pronaći ovdje  https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/council-of-europe-priorities

U okviru poziva, omladinske organizacije mogu podnijeti:

  • Prijave za grantove za pilot aktivnosti koje će implementirati lokalne i nacionalne omladinske organizacije

Pilot aktivnosti moraju imati obrazovni karakter, a mogu se odnositi na treninge, sastanke sa stručnjacima, lokalne radionice, lokalne akcije, posjete, kampanje, radionice u školama, festivale itd. Maksimalno trajanje projekta pilot aktivnosti je 6 mjeseci, a predviđeni budžet je 15,000€, od čega cio iznos pokriva EYF.

Prijave za pilot projekte mogu podnijeti regionalne mreže nevladinih organizacija za mlade (najmanje 4, a ne više od 6 organizacija koje djeluju regionalno), nacionalne nevladine organizacije za mlade i lokalne nevladine organizacije za mlade.

Više informacija o uslovima prijave pilot aktivnosti možete pronaći ovdje https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/pilot-activity

  • Prijave za grantove za međunarodne aktivnosti koje će 2022. godine realizovati međunarodne omladinske organizacije ili nacionalne omladinske organizacije sa partnerima

Prijave za međunarodne aktivnosti podrazumijevaju međunarodne sastanke mladih lidera u Evropi koji doprinose razvoju sektora za mlade Savjeta Evrope, u smislu tema, metodologije i evropske dimenzije. Predviđeni budžet projekta iznosi 20,000€, a EYF pokriva tri četvrtine, dok su aplikanti u obavezi da iz sopstvenih ili drugih izvora pokriju preostalu jednu četvrtinu budžeta. Projektom bi bili pokriveni troškovi putovanja, smještaja i hrane za učesnike, kao i honorari za predavače, izradu promotivnog materijala, iznajmljivanje prostora i opreme.

Prijave za međunarodne aktivnosti mogu podnijeti međunarodne nevladine organizacije za mlade, međunarodne mreže nevladinih organizacija za mlade, regionalne mreže nevladinih organizacija za mlade, nacionalne nevladine organizacije za mlade (u saradnji sa najmanje tri druge nacionalne nevladine organizacije ili mreže za mlade iz različitih država; ili jednom međunarodnom nevladinom organizacijom ili mrežom).

Više informacija o uslovima prijave za međunarodne aktivnosti možete pronaći ovdje  https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/international-activity

Prijave se podnose na sljedećem linku: https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/how-to-apply

Više informacija o rokovima prijave, nalaze se ovdje https://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/deadlines

Online info sesije o pozivu biće organizovane 19. aprila 2022. godine, od 10.00 do 12.00 sati, na engleskom jeziku, i 21. aprila 2022. godine, od 10.00 do 12.00 sati, na francuskom jeziku. Link za prijavu nalazi se ovdje https://www.surveymonkey.com/r/EYFCAMPAIGN

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?