Ministarstvo i CEI - podrška uvođenju principa Otvorene nauke u Crnoj Gori

Objavljeno: 09.07.2021. 05:54 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova Crne Gore a povodom godišnjeg predsjedavanja Crne Gore Centralno-evropskom inicijativom, organizovalo je 08.jula 2021.godine, u virtuelnom formatu, događaj na temu uvođenja principa Otvorene nauke u Crnoj Gori. U uvodnom obraćanju prisutne su pozdravili Ambasador Veljko Milonjić, generalni direktor Direktorata za multilateralne i medjunarodno-pravne poslove u Ministarstvu vanjskih poslova i Goran Drobnjak, v.d. Generalnog direktora Direktorata za evropske integracije, programiranje i implementaciju EU fondova i međunarodnu saradnju u Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta.

CEI

Ovogodišnje predsjedavanje, kao jedan od prioriteta, će promovisati koncept i principe Otvorene nauke, što podrazumijeva istraživačku djelatnost u službi cjelokupnog društva, ali i efikasno i transparentno korišćenje javnih sredstava za finansiranje istraživačkih aktivnosti. Ostvarivanje principa Otvorene nauke treba da doprinese većoj iskorišćenosti naučnih rezultata kroz njihovu bolju vidljivost, čvršću povezanost nauke i privrede,odnosno nauke i društva u cjelini.

Prisutni su imali priliku da se bliže informišu o aktuelnoj situaciji na nacionalnom nivou kada je ova oblast u pitanju, o NI4OS Europe projektu i razvoju regionalnih cloud inicijativa za Otvorenu nauku kao i o primjerima uspješne prakse u Republici Srbiji i Holandiji.

Kada je riječ o ovoj oblasti, predsjedavanje Crne Gore će biti posvećeno izradi analize koja će utvrditi uticaj principa Otvorene nauke na postojeću zakonsku regulativu i politike te dati preporuke za njihove izmjene i dopune, uključujući i aspekte koji se odnose na neophodne promjene u pravilima za napredovanje u akademskoj i istraživačkoj karijeri u cilju adekvatnog vrednovanja naučnih rezultata, kako bi se unaprijedio cjelokupni okvir za primjenu ovih principa.

Ovaj događaj predstavlja prvi korak ka ostvarivanju planiranih ciljeva na nacionalnom nivou, a sve naredne aktivnosti u predstojećem periodu biće krunisane, kako je planirano krajem godine, velikom međunarodnom Konferencijom o Otvorenoj nauci.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?