Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Najava: Državni sekretar mr Bojan Božović učestvovaće na Konferenciji ministara pravde država članica SE

Objavljeno: 04.10.2021. 11:36 Autor: Ministarstvo pravde

Podgorica, 4. oktobar 2021.

Državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava mr Bojan Božović učestovaće 5. oktobra na Konferenciji ministara pravde država članica Savjeta Evrope koja se organizuje u Budimpešti, u okviru mađarskog predsjedavanja Komitetom ministara Savjeta Evrope.

Ministri pravde članica Savjeta Evrope, diskutovaće na teme digitalizacije pravosuđa i upotrebe alata vještačke inteligencije u pravosuđu u skladu sa Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda.

Konferencija će biti prilika, da se razmijene primjeri dobre prakse, kad je riječ o digitalnim servisima dostupnim građanima Evrope u oblasti pravosuđa kao i mišljenja o teorijskim i praktičnim implikacijama digitalizacije pravosuđa na ljudska prava.

Biće razmotrene mogućnosti bliže saradnje na operativnom nivou, među članicama SE u ovoj oblasti, sa ciljem da se usvoje standardi koji bi u perspektivi obezbjeđivali brži transfer dokaznih materijala i predmetnih spisa u okviru međunarodne pravne saradnje.

Savjet Evrope će predstaviti svoju ekspertizu u ovoj oblasti koja ubrzano dobija na značaju.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?