Nakon 120 godina Crna Gora će dobiti Zakon o Vladi

Objavljeno: 21.10.2022. 13:00 Autor: Ministarstvo javne uprave

„Crna Gora će prvi put dobiti Zakon o Vladi kojim će biti jasno normirano djelovanje izvršne vlasti i ograničena zloupotreba njene moći”, ocijenjeno je na okruglom stolu povodom javne rasprave o Nacrtu zakona o Vladi.

Nacrt zakona koji je na javnoj raspravi jedini je sistemski zakon koji je aktuelna Vlada Crne Gore radila kroz transparentnu proceduru i koji je ugledao svjetlost dana. Aktuelna politička dešavanja daju dosta ideja šta sve treba normirati, posebno za rad Vlade u tehničkom mandatu. Viber i Whats App sjednice ne mogu biti način rada i donošenja važnih odluka, kazao je  potpredsjednik Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku Raško Konjević.

On je istakao da iskustva u posljednje dvije godine pokazuju da manjak demokratske tradicije, a višak neiskustva i površnosti čine postojanje ovog zakona prijeko potrebnim.

Ministar javne uprave Marash Dukaj  je kazao da je knjaževina Crna Gora Zakon o Vladi imala još 1902. godine, i poražavajuće je da Crna Gora kao moderna država, članica NATO saveza, koja sigurno stoji na svom putu ka Evropskoj uniji, do sada nije imala zakonska rješenja koja propisuju način rada Vlade.Mnoge Vlade su do sada započinjale priču o pripremi ovog zakona, pojedine su započele i određene aktivnosti, ali je ova Vlada preduzela konkretne korake, i kao jedan od najznačajnih prioriteta postavila rad na ovom zakonskom tekstu, kazao je ministar javne uprave Marash Dukaj.

Ministar Dukaj je istakao da  će se ovim zakonom urediti pitanja koja se odnose na sastav Vlade, njen mandat, organizaciju, način rada, odlučivanje, odnos sa drugim državnim organima, kao i druga pitanja od značaja za njen rad.

„Iako do sada nismo imali Zakon o Vladi postojali su brojni propisi koji su uređivali ovu oblast, kao što je Ustav, kao najviši pravni akt, zatim uredbe i Poslovnik o radu Vlade. Međutim pitanje koje do sada nije bilo uređeno, a samim tim je i jedna od najznačajnijih novina ovog zakona – jeste regulisanje statusa Vlade kojoj je prestao mandat“, kazao je ministar Dukaj.Okrugli sto Nacrt o Vladi 22Predstavnici Radne grupe za pripremu Predloga zakona o Vladi, u koju su osim predstavnika Vlade uključeni i ugledni pravnici, predstavnici akademske zajednice i NVO, predstavnici Skupštine i predsjednika Crne Gore, nastaviće da rade i prate proces do utvrđivanja Predloga zakona.

 Učesnici okruglog stola su iznijeli prijedloge i sugestije u cilju unapređenja predloženog zakonskog rješenja.

Javna rasprava o tekstu Nacrta zakona o Vladi, počela je 21.septembra 2022. godine i trajaće 40 dana, do 31. oktobra 2022. godine.

Flickr: https://www.flickr.com/photos/vladacg/albums/72177720303053946

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?