Potpredsjednik Konjević i ministar Dukaj: Novim Zakonom o Vladi da se otklone postojeće slabosti

Objavljeno: 27.07.2022. 14:15 Autor: Ministarstvo javne uprave

Nacrtom zakona o Vladi predložena su rješenja kojima treba da se izvrši kodifikacija propisa u ovoj oblasti i stvori zakonski okvir za otklanjanje postojećih slabosti, ocijenjeno je na pres konferenciji potpredsjednika Vlade za politički sistem i unutrašnju politiku Raška Konjevića i ministra javne uprave Marasha Dukaja.

Predstavljajući akt, sa kojim će biti upoznata Vlada na sjednici sjutra ili preksjutra, nakon čega će biti stavljen na javnu raspravu, potpredsjednik Konjević je kazao da je ova Vlada uspjela u kratkom roku od mjesec dana da uradi nešto prethodna nije za godinu i po dana.

Istakao je da je rad Vlade do sada bio definisan podzakonskim aktima, pa je kao takav bio podložan „stalnim i netransparentnim promjenama koje su mogle da utiču na samu organizaciju rada vlade i djelokrug nadležnosti pojedinih ministarstava“.

Ono što je izazivalo pažnju javnosti, dodao je potpredsjednik Konjević, jeste rad Vlade u takozvanom tehničkom mandatu: „Kroz nekoliko članova postavili smo osnovu da se kroz javnu raspravu dođe do konkretnih rješenja“.

Ministar Dukaj je precizirao da, shodno Nacrtu zakona, Vlada u tzv. “tehničkom mandatu” može vršiti samo tehničke poslove iz svoje nadležnosti koji obuhvataju poslove koji se odnose na izvršavanje redovnih zakonom utvrđenih finansijskih i drugih obaveza koji ne stvaraju nove finansijske obaveze, bez saglasnosti Skupštine, a može i određivati vršioce dužnosti.

Odgovarajući na pitanja novinara o broju ministarstava, ministar Dukaj je kazao da je predloženo da ih bude 14:

„Jedna od bitnih novina je i to da je ovim Nacrtom izvršeno je povezivanje srodnih upravnih oblasti u okviru ministarstava i predloženo da Vladu čine sljedeći ministri: pravde i ljudskih prava; odbrane; unutrašnjih poslova; finansija; vanjskih poslova; javne uprave; prosvjete i nauke; ekonomije; zdravlja; poljoprivrede i ruralnog razvoja; rada i socijalnog staranja; prostornog planiranja i ekologije; kulture i medija i sporta i mladih”.

Potpredsjednik Konjević je kazao da je namjera da proces izrade ovog važnog akta bude inkluzivan i shodno tome pozvao sve zainteresovane da daju predloge kroz predstojeću javnu raspravu. Radna grupa, u koju su osim predstavnika Vlade uključeni i ugledni pravnici, predstavnici akademske zajednice i NVO, predstavnici Skupštine i Predsjednika Crne Gore, nastaviće da radi i prati proces do utvrđivanja Predloga zakona.

Nakon završeta javne rasprave, Vlada će utvrditi Predlog zakona, a cilj je da to bude u posljednjem kvartalu.Vlada Crne Gore - fotografija članka


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?