Zasto smo bitni?

Objavljeno: 01.11.2023. 12:31 Autor: Vildana Adovic

Uprava pomorske sigurnosti i upravljanja lukama je onaj subjet kome treba da se obratite za sve sto treba da znate:  o plovilu, plovnim putevima, pravilima ponašanja na vodi, o čemu sve treba voditi računa ako ste odlučili da krenete na more; šta od vas traži zakon, šta nam kaže iskustvo, na koga možete računati u slučaju nezgode a sve sa zajedničkim ciljem  - da svi učesnici u pomorskom saobraćaju  uživaju u slobodi kretanja.

Voda - baza života i svih privrednih aktivnosti, obnovljiva i najinteraktivnija materija u prirodi, motor održivog razvoja. Po vodnim bogatstvima u odnosu na njenu površinu Crna Gora spada među vodom najbogatije zemlje na svijetu. Pored 293 km obale duž Jadranskog mora ima i 30 jezera različite veličine među kojima je i najveći rezervoar slatke vode na Balkanu – Skadarsko jezero sa površinom od 372.3km² kao i desetak većih i mnoštvo manjih vodotokova. Ovakvi prirodni potencijali, u prošlosti su dovele do razvoja uspješne pomorske djelatnosti koja je decenijama bila prioritetna u razvojnom pogledu a danas je nautički turizam taj koji je svrstao crnogorski turizam medju ekonomski najbrže rastuće u regionu.

 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?