Nastavak direktnog subvencionisanja zarada zaposlenih u II kvartalu 2021. godine

Objavljeno: 29.04.2021. 09:19 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Vlada Crne Gore oprjedjeljuje se za nastavak realizacije Programa subvencionisanja zarada za II kvartal 2021. godine, sa ciljem očuvanja radnih mjesta i privrednog potencijala, kao baze za oporavak privrede u narednom periodu

Program za mjesece april, maj i jun realizuje se po novom modelu, koji tretira privredne subjekte pojedinačno, pa tako Program sadrži mjeru subvencija za zarade zaposlenih u ugroženim privrednim subjektima, koji su definisani shodno analizi pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu za privredne subjekte i preduzetnike koji djelatnost obavljaju po stvarnom dohotku, odnosno padu prometa za paušalno oporezivanje za 2020. i 2021. godinu za preduzetnike paušalce. Predmet analize su privredni subjekti koji finansijske iskaze predaju u zakonskom roku.

Kategorizacija intenziteta podrške u skladu sa navedenom analizom je sljedeća:

- pad prihoda/ prometa u intervalu 50%-69.99% - 50% minimalne bruto zarade

- pad prihoda/ prometa u intervalu 70%-89.99% - 75% minimalne bruto zarade

- pad prihoda/ prometa u intervalu 90%-100% - 100 % minimalne bruto zarade

Subvencije se nastavljaju i za preduzetnike i privredna društva čiji zaposleni su naredbama Ministarstva zdravlja, u cilju suzbijanja epidemije stavljeni u karantin ili izolaciju, kao i za zaposlene koji su koristili pravo na plaćeno odsustvo sa rada po osnovu čuvanja djeteta mlađeg od 11 godina, odnosno djeteta sa smetnjama u razvoju mlađeg od 18 godina.

Intenzitet podrške za zaposlene u karantinu/ izolaciji je 50% minimalne bruto zarade, dok se intenzitet podrške za zaposlene na plaćenom odsustvu sa rada određuje u skladu sa dužinom prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama i primjene online sistema učenja (na nedjeljnom nivou).

Istovremeno, Program definiše dodatnu podršku u smislu mogućavanja subvencija privrednim subjektima za zaposlene koji su u prethodnom periodu ostvarili pravo po osnovu mjere novo zapošljavanje (za novozaposlena lica koja su evidentirana zaključno sa 31.12.2020. godine), pod uslovima koji su definisani u okviru Programa.

Predmetnim Programom pružiće se podrška za oko 6.000 privrednih društava i preduzetnika koji zapošljavaju oko 20.000 zaposlenih.

Privredna društva i preduzetnici podnose zahtjeve za subvenciju, u periodu 1-20. u mjesecu, za prethodni mjesec.

Napominjeno da će podnošenje prijava za subvencije zarada za april 2021.godine, za preduzetnike koji finansijske iskaze predaju u zakonski predviđenom roku do 30.04.2021. godine, zbog tehničkih razloga, biti omogućena u posebno definisanom roku, o kojem ćemo blagovremeno informisati potencijalne korisnike relevantnim saopštenjem.

Zahtjevi za subvenciju podnose se, kao i u prethodnom periodu, elektronskim putem i upotrebom digitalnog sertifikata (uz obavezu prethodnog podnošenja IOPPD) posredstvom elektronskog servisa „Program za dodjelu subvencija“ koji je realizovan na portalu Uprave prihoda Crne Gore (https://eprijava.tax.gov.me/TaxisPortal). Preduzetnici koji ne posjeduju digitalni sertifikat za rad sa e-servisima Upravi prihoda Crne Gore, zahtjev podnose unošenjem traženih podataka na istom portalu koristeći Program za dodjelu Subvencije – preduzetnici bez certifikata uz prethodno podnešeni GPPFL/ZPO obrazac (https://www.subvencije.me).

Ujedno informišemo preduzetnike i privredna društva da e-mail adresa prigovori@mek.gov.me neće biti u funkciji, a sva neophodna komunikacija i podrška pružaće se putem e-mail adrese subvencije@mek.gov.me

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?