Nastavak saradnje između Ministarstva pravde i ambasade Njemačke

Objavljeno: 27.06.2022. 22:00 Autor: Ministarstvo pravde

Ministar pravde, Marko Kovač zahvalio je ambasadoru Njemačke, dr Robertu Veberu (Robert Weber) na posjeti i uspješnoj saradnji u prethodnom periodu, posebno u odnosu na ekspertsku podršku koju je njemačka ambasada pružila Ministarstvu u okviru priprema akata u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala.

Nj.E. dr Veber je tom prilikom poručio kako je za ulazak Crne Gore u EU neophodno više uspjeha u odnosu na pregovaračka poglavlja 23 i 24, zbog čega smatra i da je Ministarstvo pravde vjerovatno najznačajniji resor u ovoj Vladi kada se radi o evropskim integracijama. 

Ministar je izrazio nadu da će ubrzo u Skupštini biti imenovani novi članovi Sudskog savjeta, što će otvoriti prostor za izbor novog predsjednika Vrhovnog suda Crne Gore. Ovim putem, istakao je zadovoljstvo zbog prijavljenog broja kandidata za članstvo u Sudskom savjetu.

Radi se o najvećem broju kandidata u dosadašnjem periodu, što govori o mnogo većem stepenu povjerenja u institucije ovog sistema, a samim tim i u Ministarstvo pravde koje je u prethodnom periodu učinilo sve, a i dalje čini, da u domenu svojih nadležnosti otkloni svaki postupak politizacije pravosudnih organa.

Ambasador je predložio da se kroz Sporazum između Crne Gore i savezne pokrajine Baden Virtemberg  iskoriste mogućnosti potencijalnih studijskih boravaka i praktične edukacije naših sudija i državnih tužilaca u Baden-Virtembergu. 

Ministar Kovač zahvalio je na toj inicijativi i u skladu sa tim izrazio spremnost da kroz saradnju sa Vrhovnim sudom, Vrhovnim državnim tužilaštvom i Centrom za obuku u sudstvu i tužilaštvu što prije organizujemo i institucionalizujemo ovaj vid saradnje jer bi svaka praktična pomoć i širenje znanja bila od velikog interesa i koristi za našu državu, a uz podršku ambasade Njemačke.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?