Zajedno u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala

Objavljeno: 07.06.2022. 12:12 Autor: Ministarstvo pravde

Ministarstvo pravde će u narednom periodu pružati bezrezervnu podršku državnom tužilaštvu u borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala, bila je ključna poruka sa današnjeg sastanka vršiteljke dužnosti Vrhovnog državnog tužioca Maje Jovanović i ministra pravde Marka Kovača.

Svjesni izazova sa kojim se u trenutnom društvenom i političkom momentu suočavaju svi nosioci tužilačkih funkcija, posebno Vrhovno i Specijalno državno tužilaštvo, Ministarstvo pravde će uložiti dodatne napore kako bi u okviru svojih nadležnosti ojačalo kapacitete tužilaštva.

Osim rada na normativnim rješenjima koja će omogućiti državnim tužiocima da na kvalitetan način vode postupke iz oblasti korupcije i organizovanog kriminala, Ministarstvo pravde će u značajnoj mjeri ojačati smještajne kapacitete tužilaštva i intenzivirati rad na daljoj edukaciji tužilaca.

„Samo snažno tužilaštvo je garant uspjeha u borbi koja je pred nama“, zajednička je poruka sagovornika sa dašnjeg radnog sastanka.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?