Nastavak saradnje UNDP-a i Ministarstva pravde

Objavljeno: 01.06.2022. 12:53 Autor: Ministarstvo pravde

Stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Daniela Gašparikova, razgovarala je danas sa ministrom pravde, Markom Kovačem i tom prilikom mu čestitala stupanje na dužnost. Sagovornici su iskazali zadovoljstvo što će nastaviti sa saradnjom u daljem radu.

Ministar je na samom početku sastanka istakao značaj podrške koju UNDP pruža Ministarstvu pravde u pogledu ostvarenja strateških ciljeva i projekata koji su pokrenuti u prethodnom periodu.

Paralelan zajednički rad Ministarstva i UNDP-a dovodi do konkretnih rezultata pri ispunjavanju ključnih mjerila koja se odnose na evropske integracije Crne Gore i Agende 2030, što će u konačnom doprinijeti poboljšanju ukupnog stanja na polju vladavine prava, poručeno je na sastanku.

Ministar je naglasio da su postignuti vrijedni rezultati  kada je u pitanju digitalizacija pravosuđa, zahvalio se na pomoći koju UNDP pruža na tom projektu koji je od nacionalnog značaja. Posebno je istakao da  integrisanje pravosudnog sistema, u digitalnom smislu, mora biti ključni cilj države a ne samo Ministarstva pravde. Vrijednost rezultata po okončanju ovog projekta,  u statističkom i analitičkom smislu je neprocjenjiva za čitavo društvo, poručili su sagovornici.

Stalna predstavnica UNDP-a Daniela Gašparikova podsjetila je na dugogodišnju saradnju UNDP-a i Ministarstva pravde u oblasti reforme pravosuđa, koja, uz finansijsku podršku Kraljevine Norveške, doprinosi jačanju povjerenja građana i građanki u pravosudni sistem, zaštitu ljudskih prava i sloboda, što je od posebnog značaja za dalji napredak u procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i ispunjavanje Agende 2030.

“Povjerenje građana u pravosudni sistem u velikoj mjeri zavisi od njihove percepcije efikasnosti sistema. Živimo u eri ubrzane digitalizacije, koju možemo iskoristiti za bolji učinak u radu institucija, kroz korišćenje digitalnih rješenja i promovisanje efikasnog pravosudnog sistema. UNDP će i dalje podržavati Vladu Crne Gore u nastavku reformi”, poručila je Gašparikova.

Na sastanku je bilo riječi i uspješnim projektima koji su za cilj imali uspostavljanje elektronskih sistema za usluge za građane i privredu, među kojima je i izdavanje uvjerenja iz kaznene evidencije koje je u nadležnosti Ministarstva pravde. 

Sastanku su prisustvovali i vođa UNDP tima za demokratsko upravljanje, privredu i životnu sredinu, Tomica Paović i načelnik Direkcije za informacioni sistem pravosuđa, Dražen Radonjić, koji su se osvrnuli na praktična iskustva i ciljeve koji su postignuti u dosadašnjem radu.

Ministar Kovač je izrazio nadu da će u 2023.godini  biti uvedeni novi elektronski sistemi koji će u velikoj mjeri olakšati i ubrzati funkcionisanje pravosudnog sistema i dostupnost istog građanima i privredi.

U konačnom poručeno je da će se nastaviti intenzivna saradnja na planu jačanja kapaciteta svih državnih organa kada je u pitanju zaštita ranjivih kategorija stanovništva, prije svega kroz kontinuiranu edukaciju zaposlenih i normativne izmjene  koje za cilj imaju sprječavanje nasilja nad ženama. Sagovornici su ragovarali i o važnosti jačanja regionalne pravosudne saradnje na pitanjima tranzicione pravde.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?