Neradni dani povodom predstojećeg vjerskog praznika Ramazanski bajram - četvrtak 13, petak 14. i subota 15. maj

Objavljeno: 07.05.2021. 11:24 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Povodom predstojećeg vjerskog praznika Ramazanski bajram, za zaposlene islamske vjeroispovjesti, Ministarstvo ekonomskog razvoja, daje saopštenje za javnost

Na osnovu Zakona o svetkovanju vjerskih praznika (“Sl. list RCG”, br. 56/93 i 27/94 i “Sl. list CG” 73/10), vjernici islamske vjeroispovjesti imaju pravo na plaćeno odsustvo radi svetkovanja vjerskog praznika Ramazanski bajram tri dana, i to: četvrtak 13. maj, petak 14. maj i subota 15. maj.

Državni organi, organi lokalne samouprave, javne ustanove, javna preduzeća i drugi subjekti koji obavljaju djelatnosti od javnog interesa dužni su da u praznične dane obezbijede vršenje poslova čijim bi prekidom mogle nastupiti štetne posledice po građane ili državu.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?