Njemačka Fondacija „Konrad Adenauer“ (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2021/22. godinu

Objavljeno: 10.05.2021. 11:14 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

OPŠTE INFORMACIJE I USLOVI

Njemačka Fondacija „Konrad Adenauer“ (KAS) dodjeljuje stipendije za studijsku 2021/22. godinu društveno i politički angažovanim i nadarenim studentima završnih godina fakulteta, postdiplomcima i doktorantima koji studiraju u Crnoj Gori.

USLOVI

• Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti od 3. godine studija (od septembra 2021.) kao i postdiplomci i doktoranti;
• Donja granica prosjeka na studijama je 8.5;
• Dobro znanje engleskog ili njemačkog jezika;
• Starosna granica kandidata je do 30 godina starosti;
• Kandidat ne smije biti u radnom odnosu;
• Rok za podnošenje prijave je do 28. juna 2021. godine;
• Studenti koji budu izabrani u uži krug biće pozvani na razgovor ( na crnogorskom i engleskom jeziku) sa članovima komisije za dodjelu stipendije;
• Novčana podrška isplaćuje se izabranim studentima u iznosu od 150 eura mjesečno u trajanju od 12 mjeseci;
• Izabrani stipendisti su obavezni da KAS-u dostavljaju dokaz o toku studija, a ukoliko stipendista prekine studije, obavezan je da novac vrati KAS-u;
• Pored finansijske podrške stipendistima je omogućeno i pohađanje seminara i drugih aktivnosti u organizaciji KAS-a.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURS

Dokumentacija se dostavlja na crnogorskom jeziku.

1. Popunjen PRIJAVNI FORMULAR; 
2. CV na engleskom jeziku;
3. MOTIVACIONO PISMO;
4. POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA
* za POSTDIPLOMSKE / DOKTORSKE STUDIJE dostavlja se fotokopija diplome sa osnovnih studija i uvjerenje o upisu postdiplomskih/doktorskih studija
5. DVIJE AKADEMSKE PREPORUKE;
6. JEDNA PREPORUKA KOJA SE ODNOSI NA DRUŠTVENI ILI POLITIČKI ANGAŽMAN (preporuka iz stranke, NVO ili studentske organizacije – u zavisnosti od vrste angažovanja);

7. FOTOGRAFIJA novijeg datuma (format za lk. ili pasoš);
8. OSTALE DIPLOME / SERTIFIKATI – FOTOKOPIJE.

Zainteresovani kandidati svoju dokumentaciju mogu dostaviti do 28. juna 2021. lično ili poštom na adresu: Moskovska 19, 81 000 Podgorica.
Za sve dodatne informacije obratite se putem e-maila na adresu: kascg@t-com.me  ili na telefon: 069 073 206, kontakt osoba Sanija Šljivančanin.

DODATNE INFORMACIJE PRILIKOM APLICIRANJA ZA STIPENDIJU
FONDACIJE KONRAD ADENAUER


1. Elektronska dostava dokumentacije nije moguća;
2. Nepotpuna dokumentacija kandidata se neće razmatrati;
3. Po završetku izbora novih stipendista, dokumentacija kandidata se čuva u Fondaciji najduze 3 mjeseca od izbora, kandidat je moze preuzeti lično ili mu na zahtjev ista može biti vraćena poštom;
4. Preporuke moraju biti na memorandumu fakulteta, sa pečatom i potpisom profesora;
5. Ukoliko kandidat ne posjeduje zvaničan sertifikat o nivou znanja stranog jezika, prihvatiće se ocjena sa kojom je kandidat polozio strani jezik – engleski ili njemački na fakultetu;
6. Fondacija Konrad Adenauer u Crnoj Gori ukupno dodjeljuje 9 stipendija godišnje;
7. Svi kandidati koji su aplicirali za stipendiju biće obaviješteni o zvaničnim rezultatima konkursa maksimalno 30 dana nakon izbora;
8. Kandidati se obavještavaju o rezultatima konkursa putem e-maila i ne dostavljaju se pojedinačna obrazloženja zbog kojih kandidat nije primljen u program;
9. Kandidati koji su odbijeni nakon intervjua sa članovima komisije, nemaju mogućnost ponovne prijave za stipendiju.

Detalji konkursa:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Objavljen: 10.05.2021.
Rok za prijavu: 28.06.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?