Њемачка Фондација „Конрад Аденауер“ (КАС) додјељује стипендије за студијску 2021/22. годину

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И УСЛОВИ

Њемачка Фондација „Конрад Аденауер“ (КАС) додјељује стипендије за студијску 2021/22. годину друштвено и политички ангажованим и надареним студентима завршних година факултета, постдипломцима и докторантима који студирају у Црној Гори.

УСЛОВИ

• Право на стипендију могу остварити студенти од 3. године студија (од септембра 2021.) као и постдипломци и докторанти;
• Доња граница просјека на студијама је 8.5;
• Добро знање енглеског или њемачког језика;
• Старосна граница кандидата је до 30 година старости;
• Кандидат не смије бити у радном односу;
• Рок за подношење пријаве је до 28. јуна 2021. године;
• Студенти који буду изабрани у ужи круг биће позвани на разговор ( на црногорском и енглеском језику) са члановима комисије за додјелу стипендије;
• Новчана подршка исплаћује се изабраним студентима у износу од 150 еура мјесечно у трајању од 12 мјесеци;
• Изабрани стипендисти су обавезни да КАС-у достављају доказ о току студија, а уколико стипендиста прекине студије, обавезан је да новац врати КАС-у;
• Поред финансијске подршке стипендистима је омогућено и похађање семинара и других активности у организацији КАС-а.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС

Документација се доставља на црногорском језику.

1. Попуњен ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР; 
2. ЦВ на енглеском језику;
3. МОТИВАЦИОНО ПИСМО;
4. ПОТВРДА О ПОЛОЖЕНИМ ИСПИТИМА
* за ПОСТДИПЛОМСКЕ / ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ доставља се фотокопија дипломе са основних студија и увјерење о упису постдипломских/докторских студија
5. ДВИЈЕ АКАДЕМСКЕ ПРЕПОРУКЕ;
6. ЈЕДНА ПРЕПОРУКА КОЈА СЕ ОДНОСИ НА ДРУШТВЕНИ ИЛИ ПОЛИТИЧКИ АНГАЖМАН (препорука из странке, НВО или студентске организације – у зависности од врсте ангажовања);

7. ФОТОГРАФИЈА новијег датума (формат за лк. или пасош);
8. ОСТАЛЕ ДИПЛОМЕ / СЕРТИФИКАТИ – ФОТОКОПИЈЕ.

Заинтересовани кандидати своју документацију могу доставити до 28. јуна 2021. лично или поштом на адресу: Московска 19, 81 000 Подгорица.
За све додатне информације обратите се путем е-маила на адресу: касцг@т-цом.ме  или на телефон: 069 073 206, контакт особа Санија Шљиванчанин.

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ПРИЛИКОМ АПЛИЦИРАЊА ЗА СТИПЕНДИЈУ
ФОНДАЦИЈЕ КОНРАД АДЕНАУЕР


1. Електронска достава документације није могућа;
2. Непотпуна документација кандидата се неће разматрати;
3. По завршетку избора нових стипендиста, документација кандидата се чува у Фондацији најдузе 3 мјесеца од избора, кандидат је мозе преузети лично или му на захтјев иста може бити враћена поштом;
4. Препоруке морају бити на меморандуму факултета, са печатом и потписом професора;
5. Уколико кандидат не посједује званичан сертификат о нивоу знања страног језика, прихватиће се оцјена са којом је кандидат полозио страни језик – енглески или њемачки на факултету;
6. Фондација Конрад Аденауер у Црној Гори укупно додјељује 9 стипендија годишње;
7. Сви кандидати који су аплицирали за стипендију биће обавијештени о званичним резултатима конкурса максимално 30 дана након избора;
8. Кандидати се обавјештавају о резултатима конкурса путем е-маила и не достављају се појединачна образложења због којих кандидат није примљен у програм;
9. Кандидати који су одбијени након интервјуа са члановима комисије, немају могућност поновне пријаве за стипендију.

Детаљи конкурса:

Надлежна институција:Министарство просвјете, науке, културе и спорта
Објављен: 10.05.2021.
Рок за пријаву: 28.06.2021.
Да ли вам је садржај ове странице био од користи?