OBAVJEŠTENJE O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA OBLAST MEDICINE, FARMACIJE I STOMATOLOGIJE

Objavljeno: 04.02.2021. 00:00 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje


O B A V J E Š T E NJ E

O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVAZA OBLAST MEDICINE, FARMACIJE I STOMATOLOGIJEMinistarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava organizovaće pisani dio provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast medicine, farmacije i stomatologije dana 25. februara 2021. godine, sa početkom u 9:30 časova, u prostorijama stare zgrade Vlade, ul. Jovana Tomaševića br.2 u Podgorici, za sledeće kandidate koji su se prijavili na poziv za postavljenje sudskih vještaka i koji u skladu sa članom 6 Zakona o sudskim vještacima („Službeni list CG“, broj 54/16) ispunjavaju uslove za vršenje vještačenja:

1. Kujundžić Tarik,
2. Markišić Merdin,
3. Nikač Stanka,
4. Terzić Milenko,
5. Stolić Ilija,
6. Mitrović Katarina

Usmeni dio stručne provjere organizovaće se 1. marta u 9:00 časova na istom mjestu za one kandidate koji su “zadovoljili” na pisanom dijelu stručne provjere.

Provjera stručnog znanja i praktičnog iskustva, vrši se u skladu sa Zakonom o sudskim vještacima i Pravilnikom o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja.
Stručna provjera, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, biće organizovana uz poštovanje mjera fizičke distance, obavezu kandidata i članova Stručnog tima da tokom trajanja iste nose zaštitne maske, upotrebu


Kontakt telefon: 067/300-305
Žiro račun za uplatu: 832-1132-02
Iznos za uplatu: 461.70 eura

Podgorica, 4. 2. 2021. godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?