OBAVJEŠTENJE - AKCIONI PLAN SPROVOĐENJA STRATEGIJE RAZVOJA STRUČNOG OBRAZOVANJA

Objavljeno: 16.07.2021. 11:01 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

OBAVJEŠTENJE U VEZI SA JAVNIM POZIVOM 

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA NEVLADNIH ORGANIZACIJA U RADNA TIJELA ORGANA DRŽAVNE UPRAVE ZA IZRADU PREDLOGA AKCIONOG PLANA SPROVOĐENJA STRATEGIJE RAZVOJA STRUČNOG OBRAZOVANJA U CRNOJ GORI ZA PERIOD 2022-2023. GODINA

Na osnovu člana 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list Crne Gore”, br.41/18), Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je 21. juna 2021. godine uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinja za člana/cu Radne grupe za izradu predloga Akcionog plana sprovođenja Strategije razvoja stručnog obrazovanja u Crnoj Gori za period 2022-2023. godina.

Rok za dostavljanje prijedloga bio je 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na internet stranici Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Nakon isteka predviđenog roka nije bilo predloženih predstavnika/ca nevladinih organizacija za člana/cu radne grupe. 

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?