Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Obavještenje o načinu dostavljanja evidencije izvršenih prevoda i ovjera prevoda

Objavljeno: 21.01.2022. 09:25 Autor: Ministarstvo pravde

Obavještavaju se tumači postavljeni rješenjem ministra pravde u 2017. godini, koji podnose Zahtjev za ponovno postavljenje za tumača na Javni poziv Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljen 20.01.2022. godine, da ovjerenu kopiju evidencije izvršenih prevoda i ovjera prevoda (koja evidencija je sačinjena na obrascu propisanim Pravilnikom o načinu i programu polaganja ispita za tumača i obrascima štambilja i evidencije izvršenih prevoda i ovjera prevoda tumača) treba da dostave na način da svaka stranica kopije evidencije bude ovjerena pečatom tumača.

Original ove evidencije potrebno je naknadno dostaviti na uvid Ministarstvu pravde, ljudskih i manjinskih prava, na poziv ovlašćenog službenog lica.

Kontakt tel: 020 407 505

Napomena: Pravilnik o načinu i programu polaganja ispita za tumača i obrascima štambilja i evidencije izvršenih prevoda i ovjera prevoda tumača možete preuzeti ovdje.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?