Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

OBAVJEŠTENJE O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA OBLAST EKONOMSKO-FINANSIJSKE STRUKE

Objavljeno: 07.04.2022. 13:45 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E
O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA
ZA OBLAST EKONOMSKO-FINANSIJSKE STRUKEMinistarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava organizovaće pisani dio provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast ekonomsko-finansijske struke dana 26. aprila 2022. godine, sa početkom u 8:30 časova, u prostorijama stare zgrade Vlade, ul. Jovana Tomaševića br.2 u Podgorici, za sledeće kandidate koji su se prijavili na poziv za postavljenje sudskih vještaka i koji u skladu sa članom 6 Zakona o sudskim vještacima („Službeni list CG“, broj 54/16) ispunjavaju uslove za vršenje vještačenja:

  • Krunić Jovanović Ana,
  • Labović Aleksandar,
  • Adžić Jovo,
  • Čakarević Lidija,
  • Radović Milan,
  • Nikić Ivana,
  • Dakić Milena
  • Đurović Luka,
  • Radosavović Živko,
  • Đonović Jovo.

Usmeni dio stručne provjere organizovaće se 29. aprila u 10:00 časova na istom mjestu za one kandidate koji su “zadovoljili” na pisanom dijelu stručne provjere. 

Provjera stručnog znanja i praktičnog iskustva, vrši se u skladu sa Zakonom o sudskim vještacima i Pravilnikom o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja.

Kontakt telefon: 067/300-305
Žiro račun za uplatu: 832-1132-02
Iznos za uplatu: 617,40 eura


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?