Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

OBAVJEŠTENJE O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA OBLAST GEODEZIJE

Objavljeno: 10.03.2021. 00:00

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E

O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA OBLAST GEODEZIJEMinistarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava organizovaće pisani dio provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast geodezije dana 31. marta 2021. godine, sa početkom u 8:30 časova, u prostorijama stare zgrade Vlade, ul. Jovana Tomaševića br.2 u Podgorici, za sledeće kandidate koji su se prijavili na poziv za postavljenje sudskih vještaka i koji u skladu sa članom 6 Zakona o sudskim vještacima („Službeni list CG“, broj 54/16) ispunjavaju uslove za vršenje vještačenja:

  • Vujisić Miloš
  • Femić Mladen

Usmeni dio stručne provjere organizovaće se 5. aprila u 9:00 časova na istom mjestu za one kandidate koji su “zadovoljili” na pisanom dijelu stručne provjere. 

Provjera stručnog znanja i praktičnog iskustva, vrši se u skladu sa Zakonom o sudskim vještacima i Pravilnikom o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja.

Stručna provjera, u skladu sa preporukama Instituta za javno zdravlje, biće organizovana uz poštovanje mjera fizičke distance, obavezu kandidata i članova Stručnog tima da tokom trajanja iste nose zaštitne maske, upotrebu

Kontakt telefon: 067/300-305
Žiro račun za uplatu: 832-1132-02
Iznos za uplatu: 461.70 eura


Podgorica, 10. 3. 2021. godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?