OBAVJEŠTENJE O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA ZA OBLAST GRAĐEVINARSTVA I ARHITEKTURE

Objavljeno: 04.05.2022. 11:31 Autor: Ministarstvo pravde

Na osnovu člana 4 Pravilnika o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja („Službeni list CG“, broj 8/17), Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava objavljuje

O B A V J E Š T E NJ E
O PROVJERI STRUČNOG ZNANJA I PRAKTIČNOG ISKUSTVA
ZA OBLAST GRAĐEVINARSTVA I ARHITEKTUREMinistarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava organizovaće pisani dio provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za oblast građevinarstva i arhitekture dana 25. maja 2022. godine, sa početkom u 8:45 časova, u prostorijama stare zgrade Vlade, ul. Jovana Tomaševića br.2 u Podgorici, za sledeće kandidate koji su se prijavili na poziv za postavljenje sudskih vještaka i koji u skladu sa članom 6 Zakona o sudskim vještacima („Službeni list CG“, broj 54/16) ispunjavaju uslove za vršenje vještačenja:

  • Redžić Harun,
  • Kastratović Danka,
  • Ćosović Nemanja,
  • Todorović Ana

Usmeni dio stručne provjere organizovaće se 27. maja u 10:00 časova na istom mjestu za one kandidate koji su “zadovoljili” na pisanom dijelu stručne provjere. 

Provjera stručnog znanja i praktičnog iskustva, vrši se u skladu sa Zakonom o sudskim vještacima i Pravilnikom o načinu i programu provjere stručnog znanja i praktičnog iskustva za određenu oblast vještačenja.

Kontakt telefon: 067/300-305
Žiro račun za uplatu: 832-1132-02
Iznos za uplatu: 617,40 eura

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?