Obavještenje o rezultatima Opšteg arhitektonskog konkursa za Nove ideje, koncepte i vizije za autorsko učešće u predstavljanju Crne Gore na XVIII Bijenalu arhitekture u Veneciji 2023

Objavljeno: 14.03.2023. 13:56 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

OBAVJEŠTENJE O REZULTATIMA Opšteg arhitektonskog konkursa za Nove ideje, koncepte i vizije za autorsko učešće u predstavljanju Crne Gore na XVIII Bijenalu arhitekture u Veneciji 2023

Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, Direktorat glavnog državnog arhitekte i razvoja arhitekture, raspisalo u periodu od 20. januara - 20. februara 2023. godine Opšti arhitektonski konkurs za Nove ideje, koncepte i vizije za autorsko učešće u predstavljanju Crne Gore na XVIII Bijenalu arhitekture u Veneciji 2023. godine u paviljonu Crne Gore u palati Malipjero.

U predviđenom roku shodno raspisu konkursa, pristiglo je 10 radova, pod sljedećim šiframa:
1. Asia6895
2. ITIS2029
3. TSBV2023
4. qqmm2244
5. RZBJ2094
6. AASK8864
7. OPKL0932
8. M45AN01
9. SLF2023
10. tdks7123

Pristigle radove je vrijednovao žiri u sastavu:
Slavica Stamatović-Vučković, stručna članica
Biljana Gligorić, stručna članica
Iva Marčetić, stručna članica
Zoran Lazović, kustos crnogorske postavke na XVIII Bijenalu arhitekture u Veneciji
Vladan Stevović, komesar crnogorske postavke na XVIII Bijenalu arhitekture u
Veneciji, (predsjednik žirija)

Nakon pregleda pristiglih radova od strane stručnog žirija, konstatovano je da je rad pod šifrom Asia6895 prihvaćen u cjelosti, da se radovi pod šiframa ITIS2029, qqmm2244, AASK8864 i M45AN01 prihvataju kao potencijalni uz određene korekcije u skladu sa zaključcima Žirija, a da preostali radovi nisu ispunili konkursom propisane uslove, te da isti nemaju zadovoljavajući koncept, viziju i ideju u odnosu na koje bi bili kandidati za izlaganje u paviljonu Crne Gore na XVIII Bijenalu arhitekture u Veneciji.

Pozivaju se svi učesnici konkursa da na e-mail adresu info@mirages.me dostave kontakt podatke u cilju dalje komunikacije pripreme izvještaja o autorima, kao i učešća na XVIII Bijenalu arhitekture u Veneciji 2023. godine u paviljonu Crne Gore. 

Izvještaj Žirija je dostupan OVDJE.

Dokumenta

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?