Objavljen tender za projekat ‘’Radovi na unapređenju infrastrukture objekata u okviru Sektora za pravosuđe i kazneno-popravne poslove’’

Objavljeno: 24.06.2022. 12:15 Autor: Ministarstvo finansija

OBJAVA TENDERA ZA RADOVE

Objava tendera za projekat “Radovi na unapređenju infrastrukture objekata u okviru Sektora za pravosuđe i kazneno - popravne poslove“, u okviru IPA 2018 Godišnjeg akcionog programa za Crnu Goru, iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Objavu tendera i tenderske dokumentacije možete preuzeti na:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:336872-2022:TEXT:EN:HTML

TD ROL VOL 5, Lot 4
TD ROL VOL 1-4
TD ROL VOL 5, Lot 1, part 1 of 3
TD ROL VOL 5, Lot 1, part 3 of 3
TD ROL VOL 5, Lot 1, part 2 of 3
TD ROL VOL 5, Lot 3
TD ROL VOL 5, Lot 2

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?