Obrazovana nova Komisija za evropske integracije

Objavljeno: 14.10.2021. 13:50 Autor: KEI

S ciljem efikasnijeg praćenja sprovođenja obaveza iz pregovaračkog procesa i primjene klasterskog pristupa u kontekstu revidirane metodologije pristupanja, Vlada Crne Gore je na današnjoj sjednici donijela Odluku o obrazovanju nove Komisije za evropske integracije.

Zadaci Komisije obuhvataju učešće u izradi Programa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji i praćenje njegovog sprovođenja, kao i praćenje pripreme i realizacije Plana prevođenja pravne tekovine EU i stručne redakture prevoda, te verifikaciju drugih pitanja i materijala od značaja za proces evropske integracije.

Glavna pregovaračica, Zorka Kordić je istakla da će obrazovanje nove Komisije doprinijeti boljoj koordinaciji poslova iz EU agende, a samim tim osigurati i efikasniji rad na adresiranju svih obaveza i ostvarenju konkretnih, mjerljivih rezultata u pregovaračkom procesu.

„Formiranjem nove Komisije za evropske integracije zaokružujemo rad na finalizaciji pregovaračke strukture koja će u narednim godinama iznijeti reformske procese neophodne za pristupanje EU“, kazala je glavna pregovaračica.

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EVROPSKOJ UNIJI

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?