Obrazovanje u toku epidemije virusa COVID-19

Objavljeno: 20.04.2021. 10:56 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Sadržaj:
Rad obrazovno-vaspitnih ustanova u toku epidemije virusa COVID-19Onlajn nastava i projekat #UčiDomaPredškolsko obrazovanje u toku epidemije virusa COVID-19Obrazovanje učenika s posebnim obrazovnim potrebama u toku epidemije virusa COVID-19Osnovno obrazovanje u toku epidemije virusa COVID-19Srednje škole u toku epidemije virusa COVID-19Visoko obrazovanjePravo na plaćeno odsustvo sa radaPreporuke za prevenciju i suzbijanje širenja virusa COVID-19 u obrazovno-vaspitnim ustanovamaPreporuke za osnovne škole:Preporuke za fakultete i visokoškolske ustanove:Preporuke za uprave domova učenika i studenata:Informator za učenike i studente:Najčesća pitanja

Rad obrazovno-vaspitnih ustanova u toku epidemije virusa COVID-19

U toku epidemije koronavirusa obrazovni sistem funkcioniše u skladu s epidemiološkom situacijom i važećim mjerama koje donose zdravstvene vlasti, težeći da obezbijedi maksimum znanja u datim uslovima i očuva zdravlje djece i prosvjetnih radnika. U zavisnosti od trenutne epidemiološke situacije, mjera i kapaciteta škola, nastava se realizuje dijelom u školi, dijelom onlajn.

U školi se nastava odvija uz strogo poštovanje mjera: održavanja distance, nošenja maske i dezinfekcije ruku. Država obezbjeđuje dezinfekciona sredstva za škole, a kako bi se ispoštovala mjera održavanja distance, odjeljenja su podijeljena u dvije grupe. Trajanje časa za učenike osnovnih škola je 30 minuta i mogu imati najviše četiri časa. Za učenike srednje škole nastava traje 30 minuta i mogu imati najviše šestčasova.

Onlajn nastava i projekat #UčiDoma

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je pripremilo i realizovalo projekat #UčiDoma u okviru kojeg se snimaju časovi i emituju putem televizijskih kanala TVCG 2 i MNE SPORT, po programskoj šemi koja se objavljuje na posebno izrađenom web sajtu www.ucidoma.me kao i na portalu za nastavnike www.skolskiportal.edu.me. Za učenike koji prate nastavu na albanskom jeziku, časovi se emituju na kanalima TV Teuta i TV Boin.

Sadržaji koji se emituju na TV kanalima objavljeni su i na YouTube kanalu Uči Doma i na portalu www.ucidoma.me razvrstani po nivoima obrazovanja, nastavnim predmetima i razredima.

Časovi se emituju kontinuirano od početka epidemije u martu 2020. godine, pa do kraja školske 2019/2020. godine, kao i tokom cijele školske 2020/2021. godine.

Predškolsko obrazovanje u toku epidemije virusa COVID-19

U toku epidemije koronavirusa, predškolske ustanove se otvaraju/zatvaraju u skladu s epidemiološkom situacijom i mjerama Ministarstva zdravlja.

Roditeljima predškolaca je omogućeno da koriste pripremljeni materijal za rad sa djecom koji je objavljen na web stranici www.skolskiportal.edu.me. U saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori urađeni su kratki video sadržaji sa ciljem da budu inspiracija, ideja, pokazatelj roditeljima na koji način da rade sa svojom djecom pod nazivom #IgrajSeDoma. Vaspitači su na snimcima edukovali roditelje kako da naprave određeni didaktički materijal i kako da podstiču razvoj svoje djece na kvalitetan način. Takođe, urađena je zbirka najboljih praksi i strukturisanih aktivnosti koje se izvode ljeti na teme: grad, selo, planina, more. U tom smislu urađeni su video snimci koji pokazuju kako se strukturisanim predškolskim ambijentalnim aktivnostima podstiče razvoj djeteta tog uzrasta u svim prilikama, planina, grad, more i gradi odgovorno roditeljstvo prema zdravlju djeteta i okoline. Uslijedio je materijal kroz komunikacionu strategiju za rad u kontekstu COVID-19.

Obrazovanje učenika s posebnim obrazovnim potrebama u toku epidemije virusa COVID-19

U toku pandemije izazvane koronavirusom za učenike s posebnim obrazovnim potrebama nastavnici su prilagođavali i pripremali individualizovani nastavni materijal u skladu sa Individualnim razvojno-obrazovnim programom (IROP). Na ranije kreiranom Školskom portalu, stranici za inkluzivno obrazovanje http://www.skolskiportal.edu.me/Pages/Inkluzivnoobrazovanje.aspx, postavljeni su materijali koji su prilagođeni razvojnim karakteristikama i potrebama djeteta i koji imaju za cilj da služe kao model ili ideja za pripremu individuailzovanih materijala: po oblastima razvoja, rada, predmetnim programima. Osmišljen je Protokol za procjenu aktuelnog razvojnog i akademskog statusa djece s posebnim obrazovnim potrebama, kako bi planirali dalje kvalitetno učenje koje se mora zasnivati na poznavanju potreba djece, njihovih iskustava, sposobnosti, mogućnosti, interesovanja. Urađena su uputstva za povratak u vrtić/školu nakon epidemije virusa COVID-19 koji uključuje instrukcije za djecu s posebnim obrazovnim potrebama, kao i Instrukcije za učenje na daljinu. Urađen je i Protokol za procjenu uticaja COVID-19 na djecu s posebnim obrazivnim potrebama koji služi za koncipiranje IROP.

Osnovno obrazovanje u toku epidemije virusa COVID-19

U zavisnosti od trenutne epidemiološke situacije, mjera i kapaciteta škola, nastava se realizuje dijelom u školi, dijelom onlajn.

U prvom polugodištu školske 2020/2021. godine, nastava je realizovana prema sljedećem modelu: učenici I, II, III, IV, V i VI razreda osnovne škole nastavu su pohađali u školama, dok su učenici VII, VIII i IX razreda osnovne škole nastavu pratili onlajn.

U drugom polugodištu školske 2020/2021. godine škole su, u skladu sa svojim prostornim kapacitetima, mogle da biraju između dva modela.

Prvi model podrazumijeva da sva djeca idu u školu uz poštovanje epidemioloških mjera.

Drugi model podrazumijeva da učenici I, II i III razreda osnovne škole obavezno prisustvuju nastavi u školi, dok učenici ostalih razreda naizmjenično idu u školu.

Srednje škole u toku epidemije virusa COVID-19

U prvom polugodištu školske 2020/2021. godine, učenici I razreda srednje škole (gimnazije i stručne škole) nastavu su pohađali u školama, dok su učenici II, III i IV razreda srednje škole (gimnazije i srednje stručne škole) nastavu pratili online.

U drugom polugodištu školske 2020/2021. godine škole su, u skladu sa svojim prostornim kapacitetima, mogle da biraju između dva modela.

Prvi model podrazumijeva da sva djeca idu u školu uz poštovanje epidemioloških mjera.

Drugi model podrazumijeva da učenici četvrtog razreda obavezno idu u školu, dok se učenici ostalih razreda naizmjenično smjenjuju u školi. Obaveza je da se praktični dio nastave održava, kako u školi, tako i kod poslodavca. Nastava za opšteobrazovne predmete izvodi se naizmjenično, dakle i u školama i onlajn.

Visoko obrazovanje

Način organizovanja nastave na ustanovama visokog obrazovanja objavljuje se na zvaničnim sajtovima ustanova:

Pravo na plaćeno odsustvo sa rada

Tokom prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama i primjene online sistema učenja, na osnovu odluke organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete, jednom od roditelja/staratelja/hranitelja/usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života i djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama - smetnjama u razvoju obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada.

Pravo na plaćeno odsustvo ne obezbjeđuje se zaposlenim u zdravstvu, Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Upravi policije, Upravi carina, Upravi prihoda, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Upravi za katastar i državnu imovinu, Ministarstvu finansija i socijalnog staranja koji rade na poslovima realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa COVID-19, koji je donijela Vlada Crne Gore, ustanovama za smještaj lica iz oblasti socijalne i dječje zaštite, službama zaštite i spašavanja, kao i u drugim organima, službama i pravnim licima čija djelatnost je nezamjenljiv uslov života i rada građana,osim ako su oba roditelja zaposlena kod ovih poslodavaca.

Preporuke za prevenciju i suzbijanje širenja virusa COVID-19 u obrazovno-vaspitnim ustanovama

Institut za javno zdravlje izradio je preporuke za obrazovno-vaspitne ustanove, smjernice za studentske i đačke domove, kao i preporuke za postupanje i sprovođenje mjera prevencije u opštoj populaciji. Po potrebi i u skladu s razvojem situacije preporuke se mijenjaju/dopunjuju.

Preporuke za osnovne škole:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1583480692-preporuke-za-prevenciju-i-suzbijanje-sirenja-virusa-u-skolama-covid.pdf

Preporuke za fakultete i visokoškolske ustanove:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1583313069-preporuke-fakulteti.pdf

Preporuke za uprave domova učenika i studenata:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1583319356-preporuke-studentskim-domovima-za-covid-19.pdf

Informator za učenike i studente:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1583324443-informator-za-studente.pdf

Najčesća pitanja

Da li su u zaposleni u prosvjeti prepoznati u prioritetnim grupama?

Zaposleni u prosvjeti su svrstani u prioritetne grupe populacije za vakcinaciju i imaju mogućnost da se prijave za vakcinu putem sajta www.covidodgovor.me ili putem Call centra 1717.

Šta se događa ako neko dobije COVID-19 u školi mog djeteta?

Učenici sa simptomima respiratorne infekcije koji mogu upućivati na COVID-19 ne bi trebalo da dođu u školu, a ukoliko učenik s ovakvim simptomima dođe u školu, biće vraćen kući sa preporukom da telefonom kontaktira izabranog pedijatra/ljekara. Uprava škole, u konsultaciji s Ministarstvom prosvjete i lokalnom zdravstvenom službom, može da privremeno obustavi nastavu u školi i pređe na model onlajn nastave.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?