Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Obrazovanje u toku epidemije virusa COVID-19

Objavljeno: 20.04.2021. 10:56 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Sadržaj:
Rad obrazovno-vaspitnih ustanova u toku epidemije virusa COVID-19Onlajn nastava i projekat #UčiDomaPredškolsko obrazovanje u toku epidemije virusa COVID-19Obrazovanje učenika s posebnim obrazovnim potrebama u toku epidemije virusa COVID-19Osnovno obrazovanje u toku epidemije virusa COVID-19Srednje škole u toku epidemije virusa COVID-19Visoko obrazovanjePravo na plaćeno odsustvo sa radaPreporuke za prevenciju i suzbijanje širenja virusa COVID-19 u obrazovno-vaspitnim ustanovamaPreporuke za osnovne škole:Preporuke za fakultete i visokoškolske ustanove:Preporuke za uprave domova učenika i studenata:Informator za učenike i studente:Najčesća pitanja
 • Rad obrazovno-vaspitnih ustanova u toku epidemije virusa COVID-19

  U toku epidemije koronavirusa obrazovni sistem funkcioniše u skladu s epidemiološkom situacijom i važećim mjerama koje donose zdravstvene vlasti, težeći da obezbijedi maksimum znanja u datim uslovima i očuva zdravlje djece i prosvjetnih radnika. 

  Radna grupa za organizaciju i praćenje vaspitno-obrazovnog procesa u periodu trajanja pandemije COVID-19, donijela je odluku da se u školskoj 2021/2022. godini nastava odvija na sljedeći način: 

  1. Predškolske ustanove će vaspitno-obrazovni rad realizovati kao i do sada, bez promjena;
  2. Trajanje školskog časa biće 30 minuta, a nastavni planovi i programi će biti jedinstveni i prilagođeni tom trajanju;
  3. Pauza između časova trajaće najmanje pet minuta, a trajanje malog i velikog odmora biće produženo u skladu sa mogućnostima škola;
  4. Mjerenje temperature i dezinfekcija ruku na ulazu u školu su obavezni;
  5. Nošenje maski je stroga preporuka Instituta za javno zdravlje i Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, ali MPNKS ne može vratiti iz škole nijedno dijete koje ne nosi masku, zbog njihovog zakonskog prava na obrazovanje; 
  6. Organizovanje što većeg broja časova i nastavnih aktivnosti na otvorenom prostoru, u skladu sa prostornim, kadrovskim i ostalim kapacitetima škola i  vremenskim uslovima; 
  7. Za djecu sa smetnjama u razvoju koja su onemogućena da redovno pohađaju nastavu, biće organizovana online nastava, a nastavni materijal će im se dostavljati na kućnu adresu;
  8. Sve škole dobile su od Zavoda za školstvo i Centra za stručno obrazovanje uputstva koja su dužna da poštuju. 


  Onlajn nastava i projekat #UčiDoma

  Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta je u školskoj 2020/2021. godini pripremilo i realizovalo projekat #UčiDoma u okviru kojeg su snimljeni i emitovani časovi putem televizijskih kanala TVCG 2 i MNE SPORT. Snimljeni časovi su dostupni i ove školske godine, a mogu se pronaći na platformi www.ucidoma.me. Takođe, na portalu za nastavnike www.skolskiportal.edu.me dostupan je dodatni edukativni materijal koji može poslužiti učenicima i nastavnicima. 

  Predškolsko obrazovanje u toku epidemije virusa COVID-19

  Predškolske ustanove u Crnoj Gori su školsku 2021/2022. godinu započele bez promjena, dakle, redovnim izvođenjem vaspitno-obrazovnog rada.

  U prethodnoj školskoj godini, a u toku epidemije koronavirusa, predškolske ustanove su se otvarale/zatvarale u skladu s epidemiološkom situacijom i mjerama Ministarstva zdravlja.

  Roditeljima predškolaca je omogućeno da koriste pripremljeni materijal za rad sa djecom koji je objavljen na web stranici www.skolskiportal.edu.me. U saradnji sa Kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori urađeni su kratki video sadržaji sa ciljem da budu inspiracija, ideja, pokazatelj roditeljima na koji način da rade sa svojom djecom pod nazivom #IgrajSeDoma. Vaspitači su na snimcima edukovali roditelje kako da naprave određeni didaktički materijal i kako da podstiču razvoj svoje djece na kvalitetan način. Takođe, urađena je zbirka najboljih praksi i strukturisanih aktivnosti koje se izvode ljeti na teme: grad, selo, planina, more. U tom smislu urađeni su video snimci koji pokazuju kako se strukturisanim predškolskim ambijentalnim aktivnostima podstiče razvoj djeteta tog uzrasta u svim prilikama, planina, grad, more i gradi odgovorno roditeljstvo prema zdravlju djeteta i okoline. Uslijedio je materijal kroz komunikacionu strategiju za rad u kontekstu COVID-19.

  Obrazovanje učenika s posebnim obrazovnim potrebama u toku epidemije virusa COVID-19


  U školskoj 2021/2022. godini za djecu sa smetnjama u razvoju koja su onemogućena da redovno pohađaju nastavu, biće organizovana online nastava, a nastavni materijal će im se dostavljati na kućnu adresu. 

  U toku pandemije izazvane koronavirusom za učenike s posebnim obrazovnim potrebama nastavnici su prilagođavali i pripremali individualizovani nastavni materijal u skladu sa Individualnim razvojno-obrazovnim programom (IROP). Na ranije kreiranom Školskom portalu, stranici za inkluzivno obrazovanje http://www.skolskiportal.edu.me/Pages/Inkluzivnoobrazovanje.aspx, postavljeni su materijali koji su prilagođeni razvojnim karakteristikama i potrebama djeteta i koji imaju za cilj da služe kao model ili ideja za pripremu individuailzovanih materijala: po oblastima razvoja, rada, predmetnim programima. Osmišljen je Protokol za procjenu aktuelnog razvojnog i akademskog statusa djece s posebnim obrazovnim potrebama, kako bi planirali dalje kvalitetno učenje koje se mora zasnivati na poznavanju potreba djece, njihovih iskustava, sposobnosti, mogućnosti, interesovanja. Urađena su uputstva za povratak u vrtić/školu nakon epidemije virusa COVID-19 koji uključuje instrukcije za djecu s posebnim obrazovnim potrebama, kao i Instrukcije za učenje na daljinu. Urađen je i Protokol za procjenu uticaja COVID-19 na djecu s posebnim obrazivnim potrebama koji služi za koncipiranje IROP.

  Osnovno obrazovanje u toku epidemije virusa COVID-19

  Osnovne škole u Crnoj Gori su školsku 2021/2022. godinu započele rednovnim radom, a Radna grupa za organizaciju i praćenje vaspitno-obrazovnog procesa u periodu trajanja pandemije COVID-19, donijela je odluku da se u ovoj školskoj godini nastava odvija na sljedeći način: 

  • Trajanje školskog časa biće 30 minuta, a nastavni planovi i programi će biti jedinstveni i prilagođeni tom trajanju;
  • Pauza između časova trajaće najmanje pet minuta, a trajanje malog i velikog odmora biće produženo u skladu sa mogućnostima škola;
  • Mjerenje temperature i dezinfekcija ruku na ulazu u školu su obavezni;
  • Nošenje maski je stroga preporuka Instituta za javno zdravlje i Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, ali MPNKS ne može vratiti iz škole nijedno dijete koje ne nosi masku, zbog njihovog zakonskog prava na obrazovanje; 
  • Organizovanje što većeg broja časova i nastavnih aktivnosti na otvorenom prostoru, u skladu sa prostornim, kadrovskim i ostalim kapacitetima škola i vremenskim uslovima. 

  Srednje škole u toku epidemije virusa COVID-19

  Srednje škole u Crnoj Gori su školsku 2021/2022. godinu započele rednovnim radom, a Radna grupa za organizaciju i praćenje vaspitno-obrazovnog procesa u periodu trajanja pandemije COVID-19, donijela je odluku da se u ovoj školskoj godini nastava odvija na sljedeći način: 

  • Trajanje školskog časa biće 30 minuta, a nastavni planovi i programi će biti jedinstveni i prilagođeni tom trajanju;
  • Pauza između časova trajaće najmanje pet minuta, a trajanje malog i velikog odmora biće produženo u skladu sa mogućnostima škola;
  • Mjerenje temperature i dezinfekcija ruku na ulazu u školu su obavezni;
  • Nošenje maski je stroga preporuka Instituta za javno zdravlje i Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta, ali MPNKS ne može vratiti iz škole nijedno dijete koje ne nosi masku, zbog njihovog zakonskog prava na obrazovanje; 
  • Organizovanje što većeg broja časova i nastavnih aktivnosti na otvorenom prostoru, u skladu sa prostornim, kadrovskim i ostalim kapacitetima škola i vremenskim uslovima.

  Visoko obrazovanje

  Način organizovanja nastave na ustanovama visokog obrazovanja objavljuje se na zvaničnim sajtovima ustanova:

  Pravo na plaćeno odsustvo sa rada

  Tokom prekida obrazovno-vaspitnog rada u javnim i privatnim obrazovno-vaspitnim ustanovama i primjene online sistema učenja, na osnovu odluke organa državne uprave nadležnog za poslove prosvjete, jednom od roditelja/staratelja/hranitelja/usvojitelja ili samohranom roditelju djeteta koje nije starije od 11 godina života i djeteta sa posebnim obrazovnim potrebama - smetnjama u razvoju obezbjeđuje se pravo na plaćeno odsustvo sa rada.

  Pravo na plaćeno odsustvo ne obezbjeđuje se zaposlenim u zdravstvu, Ministarstvu odbrane, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Agenciji za nacionalnu bezbjednost, Upravi policije, Upravi carina, Upravi prihoda, Upravi za inspekcijske poslove, Upravi za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, Upravi za izvršenje krivičnih sankcija, Upravi za katastar i državnu imovinu, Ministarstvu finansija i socijalnog staranja koji rade na poslovima realizacije Programa pružanja podrške privredi i zaposlenima, u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog koronavirusa COVID-19, koji je donijela Vlada Crne Gore, ustanovama za smještaj lica iz oblasti socijalne i dječje zaštite, službama zaštite i spašavanja, kao i u drugim organima, službama i pravnim licima čija djelatnost je nezamjenljiv uslov života i rada građana,osim ako su oba roditelja zaposlena kod ovih poslodavaca.

  Preporuke za prevenciju i suzbijanje širenja virusa COVID-19 u obrazovno-vaspitnim ustanovama

  Institut za javno zdravlje izradio je preporuke za obrazovno-vaspitne ustanove, smjernice za studentske i đačke domove, kao i preporuke za postupanje i sprovođenje mjera prevencije u opštoj populaciji. Po potrebi i u skladu s razvojem situacije preporuke se mijenjaju/dopunjuju.

  Preporuke za osnovne škole:

  https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1583480692-preporuke-za-prevenciju-i-suzbijanje-sirenja-virusa-u-skolama-covid.pdf

  Preporuke za fakultete i visokoškolske ustanove:

  https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1583313069-preporuke-fakulteti.pdf

  Preporuke za uprave domova učenika i studenata:

  https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1583319356-preporuke-studentskim-domovima-za-covid-19.pdf

  Informator za učenike i studente:

  https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/web.repository/ijzcg-media/files/1583324443-informator-za-studente.pdf

  Najčesća pitanja

  Da li su u zaposleni u prosvjeti prepoznati u prioritetnim grupama?

  Zaposleni u prosvjeti su svrstani u prioritetne grupe populacije za vakcinaciju i imaju mogućnost da se prijave za vakcinu putem sajta www.covidodgovor.me ili putem Call centra 1717.

  Šta se događa ako neko dobije COVID-19 u školi mog djeteta?

  Učenici sa simptomima respiratorne infekcije koji mogu upućivati na COVID-19 ne bi trebalo da dođu u školu, a ukoliko učenik s ovakvim simptomima dođe u školu, biće vraćen kući sa preporukom da telefonom kontaktira izabranog pedijatra/ljekara. Uprava škole, u konsultaciji s Ministarstvom prosvjete i lokalnom zdravstvenom službom, može da privremeno obustavi nastavu u školi i pređe na model onlajn nastave.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?