Obuka kao najvažnija investicija u zaposlenog: Program obuke za sticanje znanja i vještina za rad u javnoj upravi za novozaposlene službenike i namještenike

Objavljeno: 12.02.2024. 14:33

Obuka kao najvažnija investicija u zaposlenog: Program obuke za sticanje znanja i vještina za rad u javnoj upravi za novozaposlene službenike i namještenike

Uprava za ljudske resurse je, 12. februara 2024. godine, u Podgorici, obilježila početak realizacije Programa obuke za sticanje znanja i vještina za rad u javnoj upravi za novozaposlene službenike i namještenike.

Cilj ovog programa je da novozaposlenima u javnoj upravi pruži priliku da se bolje upoznaju sa strukturaom i razumiju procese u javnoj upravi, usvoje znanja i razviju ključne vještine.

Tokom Ceremonije povodom početka realizacije programa polaznicima su se, pored direktora Uprave za ljudske resurse Agrona M. Camaja, obratili i ministar javne uprave mr Marash Dukaj, generalna direktorica Direktorata za strateško planiranje, međunarodnu saradnju i IPA fondove u Ministarstvu javne uprave Marija Hajduković i pomoćnica direktora Uprave za Sektor za stručno osposobljavanje i usavršavanje Zemka Striković.

Na samom početku profesionalnog razvoja u javnoj upravi, direktor Camaj je ohrabrio novozaposlene da ulažu u znanja kao najveći kapital, ističući da će upravo oni graditi sistem, odgovarati njegovim izazovima i biti nosioci reformi.

Realizacija programa započeta je obukama „Pojam i značaj javne uprave“ i „Upravni postupak“.

Galerija

gallery.media[0].alt
1/5
item.alt
item.alt
item.alt
item.alt
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?