Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Obuka za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru

Objavljeno: 13.05.2021. 10:54 Autor: Ministarstvo finansija i socijalnog staranja

Cilj Programa obuke za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru (u daljem tekstu: Program) je jačanje kapaciteta unutrašnje revizije u javnom sektoru.

Program sprovodi Ministarstvo finansija i socijalnog staranja u saradnji sa Uprava za kadrove.

Program se realizuje za najviše 25 kandidata.

Poziv i obrazac prijave objavljuju se na web stranici Uprave za kadrove i Ministarstva finansija i socijalnog staranja: www.uzk.gov.me i www.mif.gov.me. Prijavljivanje se vrši elektronskim putem.

 

Prijavu za pohađanje teorijske obuke podnosi kandidat koji:

  • ima VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja i
  • ima najmanje dvije godine radnog iskustva u nivou te kvalifikacije obrazovanja.

Program obuhvata teorijsku i praktičnu obuku iz oblasti unutrašnje revizije.

Teorijska obuka obuhvata predavanje i pisanu provjeru znanja kandidata tokom obuke iz sljedećih predmeta:

  • Osnovi nacionalnog zakonodavstva (predavanja traju 5 dana),
  • Osnovi unutrašnje revizije (predavanja traju 10 dana),
  • Upravljanje i unutrašnja kontrola (predavanja traju 10 dana), kao i
  • Finansijsko izvještavanje i računovodstvo u javnom sektoru (predavanja traju 10 dana).

Nakon položenih svih predmeta, podnosi se zahtjev za dodjeljivanje mentora kako bi se obavila praktična obuka, odnosno obavila pojedinačna revizija uz stručnu pomoć i nadzor mentora.

Praktična obuka se obavlja u skladu sa Metodologijom rada unutrašnje revizije u javnom sektoru.

Nakon uspješno završene teorijske i praktične obuke, kandidat elektronski podnosi Upravi za kadrove zahtjev za polaganje ispita za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru, gdje uz zahtjev kandidat podnosi:

• konačan revizorski izvještaj i

• potvrdu o uplati naknade za polaganje ispita.

Ispit se polaže pred Komisijom za polaganje ispita za unutrašnjeg revizora u javnom sektoru.

Više detalja o Programu možete naći u Pravilniku o programu obuke o načinu polaganja ispita za sticanje sertifikata unutrašnjeg revizora u javnom sektoru. („Sl. list CG“  br. 71/19), kao i na sledećem linku: https://uzk.gov.me/arhiva/241502/PROGRAM-OBUKE-ZA-SERTIFIKACIJU-UNUTRAsNJIH-REVIZORA-U-JAVNOM-SEKTORU.html.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?