Odjeljenje pomorske signalizacije

Objavljeno: 31.10.2023. 23:00
  • U Odjeljenju pomorske signalizacije - vrše se poslovi koji se odnose na: sigurnost plovidbe u obalnom moru Crne Gore u vezi sa uređivanjem I održavanjem pomorskih plovnih puteva, postavljanjem objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima I obezbjeđivanjem njihovog pravilnog funkcionisanja; održavanje objekata pomorske signalizacije; naplatu naknade za korišćenje objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima; saradnju pri izradi pomorskih karata, nautičkih publikacija, pripremanje I dostavljanje podataka za emitovanje oglasa za pomorce koji se odnose na pomorsku signalizaciju; primjenu međunarodnih I evropskih konvencija I sporazuma I saradnju sa ovlašćenim međunarodnim organizacijama; vrši I druge poslove iz djelokruga utvrđene nadležnosti.


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?