Odjeljenje tehničkog inspektorata

Objavljeno: 31.10.2023. 23:00

U Odjeljenju tehničkog inspektorata - vrše se poslovi koji se odnose na: utvrđivanje sposobnosti za plovidbu brodova, i drugih plovnih i plutajućih objekata na moru i unutrašnjim vodama Crne Gore, i to: vršenjem tehničkog nadzora kako postojećih tako i plovila u izgradnji, izdavanjem brodskih isprava, knjiga i svjedočanstava, izračunavanjem tonaže prilikom baždarenja plovnih objekata; vođenje evidencije; vršenje tehničke ekspertize pri nastalim pomorskim nezgodama i druge poslove iz djelokruga utvrđene nadležnosti.

Telefon: +382 32 671 252 / +382 32 660 090

Email: techinspect@pomorstvo.me

inspekt@pomorstvo.me

Fax: +382 32 671 251

Adresa: Obala Maršala Tita 1, Tivat

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?