Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog rada ženskih organizacija u političkim subjektima u Skupštini za jun 2021. godine

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?