Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Održan partnerski sastanak i revizija Ipa projekta 3C

Objavljeno: 20.01.2022. 13:00 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Partnerski sastanak i srednjoročna revizija implementacije Interreg IPA projekta “3C - Prekogranična razmjena sa ciljem razvoja kulture i kreativnih industrija“, održan je 19. januara 2022. godine u kreativnom habu Zgrade zatvora u Kotoru. Predstavnici glavnog partnera, Ministarstva prosvete, nauke, kulture i sporta, Zajedničkog sekretarijata Programa i Kancelarije za evropske integracije, iskoristili su ovu priliku da obiđu Zgradu zatvora koja je restaurirana u okviru realizacije projektnih aktivnosti. Projektni partneri, koji su učestvovali na sastanku putem video linka, prezentovali su aktivnosti realizovane u prethodnom periodu i definisali buduće korake u implementaciji projekta, sa posebnim naglaskom na sprovođenje radnih paketa koji se odnose na investicije u Albaniji i italijanskim regijama Pulja i Molize. Cilj sastanka je bilo i sprovođenje srednjoročne revizije projekta, u saradnji sa Kjarom Kampanilom i Davidom Marćanom, koji su predstavili status realizacije projekta kroz perspektivu Zajedničkog sekretarijata.

Projekat 3C podržan je u okviru prekograničnog programa saradnje Italija-Albanija-Crna Gora, a ima za cilj unaprijeđenje saradnje relevantnih aktera u programskom područiju, kroz uspostavljanje inovativnih kulturnih i kreativnih centara sa rezidencijalnim umjetničkim programima i formiranje zajedničkih prekograničnih mreža saradnje. Pored Ministarstva prosvete, nauke, kulture i sporta koje je glavni partner u realizaciji projekta, projektni partneri su Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore, Ministarstvo kulture Republike Albanije, Nacionalni institut za kulturnu baštinu, Albanije, Regija Pulja - Odjeljenje za turizam, ekonomiju, kulturu i teritorijalni razvoj, Italija, Regija Molize, Italija i Fondacija kulture, Molize. Pridruženi partneri su Nacionalni centar za kinematografiju, Albanija i Fondacija Gramsci, Pulja, Italija.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?