Održan sastanak sa rukovodstvom Alba Grupe i firme Interseroh iz Austrije

Objavljeno: 11.10.2021. 14:38 Autor: Ministarstvo ekologije, prostornog planiranja i urbanizma

Održan sastanak sa rukovodstvom Alba Grupe i firme Interseroh iz Austrije

Predstavnici Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i osam crnogorskih opština Nikšić, Budva, Kotor, Tivat, Šavnik, Plužine, Žabljak i Herceg Novi danas su u Nikšiću održali sastanak sa rukovodstvom Alba Grupe i firme Interseroh iz Austrije, koji se bave cirkularnom ekonomijom, sa posebnim akcentom na oblast upravljanja otpadom, a sve u cilju formiranja i izgradnje jedinstvenog reciklažnog centra kojim bi se riješio problem otpada u ovim opštinama.

Iz pomenutih kompanija su predstavili koncept i strukturu savremene cirkularne ekonomije u Crnoj Gori onako kako je oni zamišljaju. Kako je u svojoj prezentaciji naveo direktor firme Interseroh, Franc Sauseng, kompanija bi prikupljala otpad, transportovala ga do postrojenja, sortirala ga u okviru postrojenja, a potom i reciklirala. I sav teret snosi kompanija, i logistički i finansijski. Jedino što bi u cijelom tom procesu palo na teret opština jeste nabavka odgovarajućih kontejnera za selektivno sortiranje otpada.

"Problem otpada jedan je od gorućih problema sa kojim se suočavamo, a od izuzetnog nam je značaja njegovo rješavanje, posebno u svjetlu naše brže integracije u EU. Ono što su predložili iz austrijske kompanije zvuči obećavajuće, ali neophodno je da razmotrimo sve ponude, detalje, pravila i procedure, kao i da dobijemo saglasnost od opština, prije nego donesemo konačnu odluku", izjavio je Dušan Bugarin v.d.direktor Direktorata za ekologiju MEPPU-a.

Marko Kovačević, predsjednik Opštine Nikšić takođe smatra da je predlog austrijskih kompanija prihvatljiv.

"Sagledali smo sve mogućnosti i vidjeli da bi to bilo nešto što bi najmanje bilo na teret Opštine i naših građana, a što bi, prije svega, osim rješenja problema odlaganja otpada i samog reciklažnog centra dovelo i neke nove investitore koji bi se bavili preradom onoga što bi u reciklažnom centru ostalo kao neki proizvod", saopštio je Kovačević. Dodao je da bi trebalo što brže i što efikasnije djelovati, zajedno sa nadležnim Ministarstvom i ostalim opštinama koje bi bile uključene u projekat.

Održan sastanak sa rukovodstvom Alba Grupe i firme Interseroh iz Austrije

Posjeta rukovodstva austrijskih firmi koje se bave cirkularnom ekonomijom, kako bi sagledali situaciju u Crnog Gori i predložili najbolje prakse i rješenja za problem otpada, dogovorena je još krajem septembra. Tada se ministar ekologije, prostornog planiranja i urbanizma, prof. dr Ratko Mitrović sastao sa predsjednicima pomenutih 8 opština upravo povodom dogovora o izgradnji regionalnog reciklažnog centra.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?