Održana radionica na temu „Prekogranični protokoli i podrška zemlje domaćina“

Objavljeno: 09.05.2022. 08:00 Autor: Ministarstvo unutrašnjih poslova

U okviru Višekorisničkog IPA programa koji se odnosi na zaštitu od poplava i upravljanje rizikom od šumskih požara – IPA FF, u periodu od 4. do 6. maja 2022. godine, u Budvi, održana je radionica na temu „Prekogranični protokoli i podrška zemlje domaćina“.

Na početku radionice v.d. generalnog direktora Direktorata za zaštitu i spašavanje Miodrag Bešović pozdravio je prisutne i izrazio zadovoljstvo zbog učešća predstavnika različitih institucija, koje su od posebnog značaja za implementaciju prekograničnih protokola i koncepta podrške zemlje domaćina, kako u Crnoj Gori tako i u ostalim zemljama korisnicama programa. Naglasio je važnost razmjene iskustava i najboljih praksi iz ove oblasti, koji treba da dodatno doprinesu identifikovanju naših budućih aktivnosti na unapređenju saradnje i sprovođenju procedura, protokola i smjernica, kako na nacionalnom tako i na regionalnom i EU nivou. Takođe, naglasio je i obavezu da radimo na što kvalitetnijem sprovođenju prekograničnih protokola i procedura koncepta podrške zemlje domaćina, kao i da jačamo naše administrativne i tehničke kapacitete, koji će omogućiti brže, efikasnije i koordinisanije primanje i slanje međunarodne pomoći u slučaju elementarnih nepogoda i drugih nesreća, kao i obezbjediti nesmetan tranzit međunarodne pomoći.

Radionica je kroz prezentacije, razmjenu iskustava, znanja i najboljih praksi, rad u izdvojenim sesijama omogućila povećanje razumijevanja prekograničnih protokola i koncepta podrške zemlje domaćina i kroz zaključke dala preporuke za budući rad na unapređenju kapaciteta za slanje, tranzit i prijem međunarodne pomoći.

 

Na radionici je učestvovalo 35 predstavnika iz država korisnica programa (Crne Gore, Albanije, Bosne i Hercegovine, Kosova, Sjeverne Makedonije, Srbije i Turske), Konzorcijuma koji realizuje program, Evropske komisije i Inicijative za pripremljenost i prevenciju katastrofa u jugoistočnoj Evropi (DPPI SEE).  Iz Crne Gore na radionici su učestvovali predstavnici Direktorata za zaštitu i spašavanje MUP-a, Ministarstva vanjskih poslova, Uprave policije i Uprave prihoda i carina.

IPA FF program počeo je sa realizacijom 15. novembra 2020. godine i traje 36 mjeseci, a Crna Gora je korisnica programa zajedno sa ostalim zemljama Zapadnog Balkana i Turskom. Konzorcijum koji implementira program čine: Odsjek za civilnu zaštitu Republike Italije (DPC) – vodeći partner, Uprava Republike Slovenije za civilnu zaštitu i humanitarnu pomoć (URSZR), švedska Agencija za vanredne situacije (MSB), Generalni inspektorat za vanredne situacije MUP-a Rumunije (IGSU), Vatrogasno-spasilačka brigada Moravsko-šleskog regiona (FRB-MSR), APELL Nacionalni centar za upravljanje katastrofama iz Rumunije i italijanska istraživačka fondacija za praćenje stanja životne sredine (CIMA Research Foundation). Ukupan budžet programa je 5 miliona eura. Cilj ovog programa je jačanje regionalne saradnje i razmjena najboljih praksi iz oblasti zaštite od poplava i šumskih požara, podrška u usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i pomoć u dostizanju standarda i praksi EU u oblasti zaštite i spašavanja.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?