Održana radionica Radne grupe za izradu Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom

Objavljeno: 14.10.2021. 05:30 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Na radionici Radne grupe za izradu Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027. godine sa Akcionim planom, razmatrao se napredak razvoja nacrta strateškog dokumenta.

Odmah nakon diskusije, članovi i članice Radne grupe su imali priliku da se upoznaju sa metodološkim pristupim za razvoj ciljeva i indikatora.

U drugom dijelu radionice, definisani su ciljeve i indikatori, gdje su predstavnici relevantnih institucija dali svoj doprinos kroz komentare, iz perspektive svoje nadležnosti.

Na radionici je usaglašen strateški cilj dokumenta i definisane oblasti koje će biti zastupljenje u novoj strategiji.

U narednom periodu očekuje se još intezivniji rad i učešće ćlanova/ca Radne grupe, u cilju kreiranja strateškog dokumenta.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?