Pažnja: Sadržaj ove stranice je dio arhivskog sadržaja i odnosi se na prethodne sazive Vlade Crne Gore. Moguće je da su informacije zastarjele ili nerelevantne.
Arhiva

Održan drugi sastanak povodom izrade Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027

Objavljeno: 10.09.2021. 11:00 Autor: Ministarstvo pravde

Održan je drugi sastanak radnog tijela za izradu Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2022-2027 sa finalnim izvještajem o implementaciji Strategije za 2017-2021., na kojem su učestvovali svi relevantni predstavnici/ce državnih institucija, nevladinih organizacija i međunarodnih aktera.

Članovi Radne grupe su na sastanku sa predstavnocima Ministarstva pravde ljudskih i manjinskih prava i ekspertom Željkom Vukčevićem, imali priliku da se upoznaju sa dinamikom izrade strateškog dokumenta. Na sastanku je predstavljena struktura završnog izvještaja o realizaciji Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti 2027-2021.

Aleksandra Popović, v.d.generalne direktorice Direktorata za zaštitu i jednakost lica sa invaliditetom, poručila  je da će se u narednom periodu još intezivnije raditi i preduzeti svi koraci, kako bi se u što kraćem vremenskom periodu postigli zadati ciljevi. Ona se zahvalila članovima Radne grupe zbog maksimalnog doprinosa u kreiranju jednog kvalitetnog i veoma važnog dokumenta, koji zahtjeva još puno rada.

Ekspert Željko Vukčević je naglasio da će krajnji Nacrt dokumenta biti završen do 30. septembra.

Takođe, sastanku je, između ostalih, prisustvovala predstavnica UN- a za ljudska prava, Anjet Lanting.

Održan drugi sastanak povodom izrade Strategije za zaštitu lica sa invaliditetom od diskriminacije i  promociju jednakosti 2022-2027


Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?