Ostvarivanje dječijih prava korisno za društvo u cjelini

Objavljeno: 01.07.2022. 10:44 Autor: Ministarstvo prosvjete

Na marginama Pred-Samita o transformaciji obrazovanja, ministar prosvjete Miomir Vojinović sastao se sa gospođom Jo Becker, direktoricom za zastupanje dječjih prava Human Rights Watch-a.

human rights

Gospođa Becker je predstavila ministru Vojinoviću inicijativu za proširenje aktuelnog međunarodnog pravnog okvira koji se odnosi na pravo na obrazovanje, a koji eksplicitno ne garantuje pravo na besplatno predškolsko vaspitanje i obrazovanje i srednje obrazovanje. Istakla je zabrinjavajuću  činjenicu da je samo 50% djece širom svijeta upisano u vrtić ili završilo srednju školu, što  ukazuje na neprihvatljiv podatak  da razvoj i perspektiva djece zavise od sposobnosti njihovih porodica da plaćaju obrazovanje.

Takođe, gospođa gospođa Becker  predočila je ministru da je pandemija Covid-19 samo dodatno ukazala na hitnost ovog pitanja i podsjetila da su se kroz Ciljeve održivog razvoja, vlade posvetile misiji da se do 2030. godine svoj djeci obezbijedi pristup kvalitetnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju i besplatnom, pravičnom i kvalitetnom srednjem obrazovanju. Human Rights Watch podržava da se kroz novi, opcioni protokol Konvenciji o pravima djeteta eksplicitno zagarantuje pravo na besplatno srednje obrazovanje i barem jedna godina besplatnog, obaveznog preškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Ministar Vojinović se zahvalio gospođi Becker što je na direktan način predstavila predmetnu inicijativu i podvukao da  je u potpunosti saglasan da bi se uspostavljanjem i ispunjavanjem ovog prava postigla korist kako za djecu tako i za društvo u cjelini. Ministar je istakao da se za realizaciju ovakve inicijative i prava treba uključiti širi krug zainteresovanih strana, počev od kompletne vlade i ostavio prostor za buduću saradnju.

Pored toga, ministar je poručio da će uskoro biti finalizovana i objavljena Sveobuhvatna analiza sektora obrazovanja, koju Ministarstvo prosvjete sprovodi sa kancelarijom UNICEF-a u Crnoj Gori, koja pored ostalog, pruža uvid u troškove i finansiranje obrazovanja, pa može poslužiti kao polazište za dalje planiranje aktivnosti koje bi doprinijele poboljšanju situacije kada su u pitanju prava djece u Crnoj Gori.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?