Otvoren dijalog sa domaćim bankama

Objavljeno: 21.10.2022. 11:17 Autor: Ministarstvo finansija

foto

U skladu sa opredjeljenjem Ministarstva finansija i Vlade da se nedostajuća sredstva za finansijsko zaokruživanje budžetske godine obezbijede na domaćem tržištu, emitovanjem državnih zapisa i kroz kreditne aranžmane, ministar finansija, mr Aleksandar Damjanović intenzivirao je razgovore sa bankarskim sektorom. Tako je danas održan konstruktivan sastanak sa rukovodiocima svih jedanaest finansijskih institucija prisutnih na crnogorskom tržištu.

Tema dijaloga bilo je stanje u finansijskom sektoru, kao i mogućnosti potencijalnih aranžmana za obezbjeđivanje nedostajućih sredstva za nesmetano budžetsko funkcionisanje.

Ministar je kazao da se Vlada zalaže za partnerski odnos sa bankama, izrazivši očekivanje da će i banke prepoznati potrebe države, čije zadovoljenje ne bi bilo na štetu privrede, već sa ciljem ostvarivanja fisklane održivosti i pune finansijske i ekonomske uravnoteženosti sistema, što će donijeti korist i državi i bankarskom sektoru ali i realnom sektoru.

Predstavnici bankarskog sektora pozdravili su inicijativu Ministarstva finansija za format otvorenih razgovora na teme od sistemskog značaja, izražavajući spremnost da, u okviru sopstvenih mogućnosti učestvuju u potencijalnim aranžmanima.

Ministar je zahvalio na odzivu i interesovanju koje su pokazale sve prisutne banke u Crnoj Gori, naglasivši da očekuje uspješnu saradnju na obostranu korist, budući da stabilnost javnih finansija i finansijskog tržišta, kako je ocijenio, predstavlja preduslov održivosti i samog bankarskog sektora.

Damjanović je zaključio ocjenom da je Vladin apsolutni prioritet očuvanje stabilnosti javnih finansija i omogućavanje nesmetanog funkcionisanja sistema u narednom periodu, u čemu je saradnja sa domaćim bankarskim sektorom veoma važna, dodavši da će otvoreni dijalozi ovog formata biti vođeni i ubuduće na sve teme od zajedničkog interesa.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?