Otvoreni pozivi – Digitalni sektor, industrija i svemir

Objavljeno: 30.07.2021. 12:22 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Napredak digitalnih i industrijskih tehnologija, uključujući svemirske, oblikuju sve sektore ekonomije i društva. One transformišu način na koji se industrija razvija, stvaraju nove proizvode i usluge i ključne su za svaku održivu budućnost.

Kako se Evropa priprema za oporavak od pandemije COVID-19 koji podrazumijeva fokus na otpornost na buduće krize, zelene tehnologije i digitalizaciju, EU teži da održi snažno prisustvo u ključnim djelovima digitalnih i drugih lanaca snabdijevanja u industrijskim sistemima, istovremeno štiteći svoju sposobnost pristupa i sigurnog rada u svemiru. To je od presudne važnosti ne samo zbog konkurentnosti na globalnom nivou, već i zbog zaštite svojih građana, pružanja usluga i proizvoda najvišeg kvaliteta i očuvanja sopstvenih vrijednosti i socio-ekonomskog modela. Evropa mora razviti i primijeniti tehnologije i preoblikovati svoje industrije i usluge prema novoj stvarnosti, osiguravajući da industrija može postati akcelerator i pokretač ove neophodne promjene.

Cluster 4

Zelena tranzicija i digitalna transformacija tek su na početku i pružaju velike mogućnosti da se Evropa postavi kao tehnološki i industrijski lider ove tranzicije. Predložene investicije u okviru Klastera 4 imaju za cilj ostvarenje vizije Evrope koja stvara konkurentne i pouzdane tehnologije za evropsku industriju uz globalno vođstvo u ključnim oblastima, kroz proizvodnju i potrošnju koja poštuje ograničenja naše planete i maksimizuje korist za sve djelove društva u raznovrsnom socijalnom, ekonomskom i teritorijalnom kontekstu Evrope.

 

Ciljevi programa

Klaster 4 će ostvariti šest specifičnih očekivanih uticaja, „destinacija“, u okviru kojih su grupisane i teme poziva:

  • Destinacija 1 – Klimatski neutralna, cirkularna i digitalizovana proizvodnja
  • Destinacija 2 – Povećana autonomija u ključnim strateškim lancima snabdijevanja za otporniju industriju
  • Destinacija 3 – Globalno vođstvo u računarskim i tehnologijama podataka
  • Destinacija 4 – Digitalne i nove tehnologije za konkurentnost i prilagođenost zelenoj ekonomiji
  • Destinacija 5 – Otvorena strateška autonomija u razvoju, raspolaganju i korišćenju globalnih svemirskih infrastruktura, usluga, aplikacija i podataka
  • Destinacija 6 –Etički razvoj digitalne i industrijske tehnologije okrenut ljudima

Kroz pozive može se podržati ulaganje u istraživačku infrastrukturu, aktivnosti za primijenjena istraživanja i inovacije, uključujući industrijsko istraživanje, eksperimentalni razvoj i studije izvodljivosti, izgradnju istraživačkih i inovacionih kapaciteta i preuzimanje naprednih tehnologija i uvođenje inovativnih rješenja iz okvirnih programa za istraživanje i inovacije kroz ERDF.

Detaljne informacije o temama poziva, rokovima, te mogućnostima finansiranja možete naći u Radnom programu. Radni program za Horizont Evropa 2021/2022 za klaster 4: Digitalni sektor, industrija i svemir, možete preuzeti na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-7-digital-industry-and-space_horizon-2021-2022_en.pdf

Otvoreni pozivi na Funding & Tender portalu:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0,2;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43120193;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 

Nacionalna kontakt osoba (NCP) za ovu oblast programa:

Informacije o otvorenim pozivima možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Objavljen: 22.06.2021.
Rok za prijavu: 23.09.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?