Poziv Zajedničkog istraživačkog centra EK za pristup laboratorijama

Objavljeno: 11.10.2021. 07:37 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Otvoren je poziv Zajedničkog istraživačkog centra Evropske komisije (Joint Research Centre) za podnošenje predloga projekata za eksperimentisanje, izradu prototipa i demonstriranje ideja za Novi evropski Bauhaus koji predstavlja kreativnu i interdisciplinarnu inicijativu i mjesto susreta umjetnosti, kulture, društvene uključenosti, nauke i tehnologije na kojem se oblikuju budući životni stilovi. Ova inicijativa nastoji da približi Evropski zeleni plan svakodnevnom životu građana kroz podsticanje zajedničkih aktivnosti osmišljavanje i izgradnju održivih, inkluzivnih i zdravih životnih prostora za budućnost.

S tim u vezi, dvije laboratorije Zajedničkog istraživačkog centra koje se nalaze u Ispri, Italiji, odnosno Evropska laboratorija za strukturne procjene (ELSA) i Laboratorija za nanobiotehnologiju, poslužiće kao platforma za saradnju za stimulisanje kreativnosti i inovativnosti u izgrađenom okruženju.

Centralna karakteristika Evropske laboratorije za strukturnu procjenu je Reakcioni zid. Sastoji se od vertikalnog zida od armiranog betona i horizontalnog poda koji su čvrsto povezani kako bi se testorača osjetljivost zgrada na zemljotrese i druge prijetnje po stabilnost konstrukcije.

U okviru ovog poziva, ELSA sarađuje sa Laboratorijom za nanobiotehnologiju kako bi omogućila pristup tehnikama kao što su elektronska mikroskopija, rendgenska difrakcija, rendgenska fotoelektronska mikroskopija i BET metodu za strukturnu i morfološku karakterizaciju pametnih i održivih materijala, uključujući nanomaterijale u oblasti gradnje. Laboratorija za nanobiotehnologiju poseduje najsavremeniju opremu za podsticanje interdisciplinarnih studija.

Laboratorija za nanobiotehnologiju

Poziv se fokusira na sljedeće prioritete istraživanja:

 • Bezbjedno i zeleno renoviranje zgrada za Novi evropski Bauhaus;
 • Pametni i održivi materijali, uključujući nanomaterijale u zgradama i građevinarstvu - projekti u okviru ove teme će koristiti i ELSA reakcioni zid i Laboratoriju za nanobiotehnologiju;
 • Dizajniranje i nadogradnja usmjerena na otpornost (npr. modularna gradnja, objekti bez oštećenja, objekti sa samozagrijavanjem, kumulativna oštećenja, starenje konstrukcije, integracija strukturne stabilnosti, energetska efikasnost, novi zahtjevi u pogledu arhitekture/bezbjednosti);
 • Bezbjednost izgrađene infrastrukture u odnosu na višestruke opasnosti, uključujući klimatske promjene;
 • Novi materijali i tehnologije (npr. dizajn za dekonstrukciju, multifunkcionalne fasade, strukturalno staklo, napredna proizvodnja, 3D štampa);
 • Održivi materijali za izgradnju (npr. reciklirani beton, biorazgradivi materijali, niskougljenični čelik i beton);
 • Primjena naprednih metoda testiranja (npr. hibridno testiranje).

Vodeća institucija i partnerska institucija moraju biti iz zemlje EU ili zemlje pridružene Okvirnom programu EU za istraživanje i inovacije Horizont Evropa, a poziv je namijenjen univerzitetima, naučnoistraživačkim i javnim ustanovama, kao i sektoru malih i srednjih preduzeća.

Predlog se podnosi na predviđenom obrascu, koji je potrebno dostaviti na adresu JRC-RI-OPEN-ACCESS@ec.europa.eu do 16. januara 2022. godine.

Tokom pripreme predloga, aplikantima se preporučuje da:

Komisija za izbor korisnika će ocjenjivati samo potpune predloge koji su u skladu sa uputstvima datim u obrascu. Predlozi će se ocjenjivati u odnosu na sljedeće kriterijumime:

 • Način implementacije (50 poena);
 • Saradnja i pristup novih korisnika (20 poena);
 • Strateški značaj za Zajednički istraživački centar (15 poena);
 • Strateški značaj za Evropu (15 poena).

Više informacija o pozivu možete pogledati OVDJE.

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Objavljen: 11.10.2021.
Rok za prijavu: 16.01.2022.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?