Позив Заједничког истраживачког центра ЕК за приступ лабораторијама као допринос иницијативи Нови европски Баухаус

Отворен је позив Заједничког истраживачког центра Европске комисије (Јоинт Ресеарцх Центре) за подношење предлога пројеката за експериментисање, израду прототипа и демонстрирање идеја за Нови европски Баухаус који представља креативну и интердисциплинарну иницијативу и мјесто сусрета умјетности, културе, друштвене укључености, науке и технологије на којем се обликују будући животни стилови. Ова иницијатива настоји да приближи Европски зелени план свакодневном животу грађана кроз подстицање заједничких активности осмишљавање и изградњу одрживих, инклузивних и здравих животних простора за будућност.

С тим у вези, двије лабораторије Заједничког истраживачког центра које се налазе у Испри, Италији, односно Европска лабораторија за структурне процјене (ЕЛСА) и Лабораторија за нанобиотехнологију, послужиц́е као платформа за сарадњу за стимулисање креативности и иновативности у изграђеном окружењу.

Централна карактеристика Европске лабораторије за структурну процјену је Реакциони зид. Састоји се од вертикалног зида од армираног бетона и хоризонталног пода који су чврсто повезани како би се тесторача осјетљивост зграда на земљотресе и друге пријетње по стабилност конструкције.

У оквиру овог позива, ЕЛСА сарађује са Лабораторијом за нанобиотехнологију како би омогуц́ила приступ техникама као што су електронска микроскопија, рендгенска дифракција, рендгенска фотоелектронска микроскопија и БЕТ методу за структурну и морфолошку карактеризацију паметних и одрживих материјала, укључујуц́и наноматеријале у области градње. Лабораторија за нанобиотехнологију поседује најсавременију опрему за подстицање интердисциплинарних студија.

Laboratorija za nanobiotehnologiju

Позив се фокусира на сљедеће приоритете истраживања:

 • Безбједно и зелено реновирање зграда за Нови европски Баухаус;
 • Паметни и одрживи материјали, укључујуц́и наноматеријале у зградама и грађевинарству - пројекти у оквиру ове теме ц́е користити и ЕЛСА реакциони зид и Лабораторију за нанобиотехнологију;
 • Дизајнирање и надоградња усмјерена на отпорност (нпр. модуларна градња, објекти без оштећења, објекти са самозагријавањем, кумулативна оштец́ења, старење конструкције, интеграција структурне стабилности, енергетска ефикасност, нови захтјеви у погледу архитектуре/безбједности);
 • Безбједност изграђене инфраструктуре у односу на вишеструке опасности, укључујуц́и климатске промјене;
 • Нови материјали и технологије (нпр. дизајн за деконструкцију, мултифункционалне фасаде, структурално стакло, напредна производња, 3Д штампа);
 • Одрживи материјали за изградњу (нпр. рециклирани бетон, биоразградиви материјали, нискоугљенични челик и бетон);
 • Примјена напредних метода тестирања (нпр. хибридно тестирање).

Водећа институција и партнерска институција морају бити из земље ЕУ или земље придружене Оквирном програму ЕУ за истраживање и иновације Хоризонт Европа, а позив је намијењен универзитетима, научноистраживачким и јавним установама, као и сектору малих и средњих предузећа.

Предлог се подноси на предвиђеном обрасцу, који је потребно доставити на адресу ЈРЦ-РИ-ОПЕН-АЦЦЕСС@ец.еуропа.еу до 16. јануара 2022. године.

Током припреме предлога, апликантима се препоручује да:

Комисија за избор корисника ц́е оцјењивати само потпуне предлоге који су у складу са упутствима датим у обрасцу. Предлози ц́е се оцјењивати у односу на сљедец́е критеријумиме:

 • Начин имплементације (50 поена);
 • Сарадња и приступ нових корисника (20 поена);
 • Стратешки значај за Заједнички истраживачки центар (15 поена);
 • Стратешки значај за Европу (15 поена).

Више информација о позиву можете погледати ОВДЈЕ.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?