Отворен позив за размјене особља у оквиру Марија Склодовска Кири акција

Позив за 2021. годину за размјене особља у оквиру Марија Склодовска Кири акција (МСЦА), који подразумијева развој интернационалне, интердисциплинарне и интерсекторске одрживе сарадње у области истраживања и иновација кроз мобилност, отворен је 7. октобра 2021. године и трајаће до 9. марта 2022. године. Укупан буџет за 2021. годину је 72,5 милиона ЕУР.

Марија Склодовска Кири акције финансирају се у оквиру највећег програма Европске комисије за истраживање и иновације - Хоризонт Европа.

Кроз ову акцију финансирају се краткорочне размјене научно-истраживачког и административно-техничког особља укљученог у активности које су усмјерене на истраживање и иновације. Циљ овог позива је реализација одрживих пројеката сарадње између различитих организација из академског и неакадемског сектора (нарочито малих и средњих предузец́а) са сједиштем у Европи и шире. Особље које учествује у размјенама треба да стекне нова знања и вјештине, стварајући значајну перспективу за развој своје каријере, доприносећи тиме унапређењу истраживачких и иновационих капацитета организација која их запошљава.

Позив је отворен за међународне конзорцијуме универзитета, истраживачких организација/институција, предузец́а и других неакадемских организација, а морају обухватати најмање три организације из три различите земље, од којих двије морају бити из различитих земаља чланица ЕУ или земаља придружених програму Хоризонт Европа (међу којима је и Црна Гора). Поред овог, кључног услова, важно је нагласити да је могуц́е учешц́е и организација из било које земље свијета.

Пројекти могу трајати до четири године а финансира се размјена особља од једног мјесеца до једне године, по особи.

МСЦА размјене особља могу обухватити три димензије мобилности: интерсекторску, интернационалну, интердисциплинарну. Размјене између организација у државама чланицама ЕУ или земаљама придруженим програму Хоризонт Европа требало би углавном да буду интерсекторске, док су размјене унутар истог сектора такође могуће под условом да су интердисциплинарне. Интердисциплинарност није потребна за размјене унутар истог сектора у случају партнерства са организацијама из трећих земаља, које нису придружене програму Хоризонт Европа. Уколико су све организације из истог сектора (академског или неакадемског), барем једна мора бити из треће земље програма Хоризонт Европа (тј. земље која није придружена програму).

Кључни услови подразумијевају сљедеће:

  • у размјени могу учествовати истраживачи у било којој фази каријере, од докторанада до постдокторанада, али и административно, техничко или руководец́е особље које је укључено у истраживачке и иновационе активности;
  • особље мора бити ангажовано у организацији која их шаље, односно активно радити на пословима повезаним са релевантим истраживачким и иновационим активностима најмање мјесец дана прије мобилности;
  • по истеку мобилности, особље се мора вратити у организацију која их шаље, како би пренијели стечено знање и наставили да подстичу сарадњу.

Кроз акцију се финансирају трошкови путовања, смештаја, трошкови живота, додатак за посебне потребе, уколико је примјењиво, а такође је обезбијеђено и финансирање активности истраживања, обуке и умрежавања те трошкова за управљање и индиректних трошкова. Такође, важно је напоменути да организација која шаље особље на размјену, треба да настави да исплаћује плату и током периода размјене.

Више детаља о самом позиву и условима пријављивања може се наћи на на Порталу о могућностима финансирања и пријављивања на тендере, путем којег се и подноси пројектна пријава.

Такође, за додатне информације о овом позиву можете се обратити националној контакт особи за Марија Склодовска Кири акције у Министарству просвјете, науке, културе и спорта, путем мејла на адресу: лидија.вукцевиц@мпнкс.гов.ме.

Да ли вам је садржај ове странице био од користи?