Otvoreni pozivi - Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina

Objavljeno: 27.07.2021. 12:47 Autor: Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta

Klaster „Hrana, bioekonomija, prirodni resursi, poljoprivreda i životna sredina“ ima za cilj pružanje mogućnosti za poboljšanje i uravnoteženje ekoloških, socijalnih i ekonomskih ciljeva i usmjeravanje ljudskih ekonomskih aktivnosti na put ka održivosti. Stoga je osnovna paradigma klastera 6 potreba za transformativnom promjenom privrede i društva EU čiji je cilj smanjenje degradacije životne sredine, zaustavljanje smanjivanja biodiverziteta i bolje upravljanje prirodnim resursima, istovremeno djelujući u skladu sa klimatskim ciljevima EU i obezbjeđujući sigurnost hrane i vode.

Cluster 6

Klaster 6 će se fokusirati na aktivnosti usmjerene na razvoj inovativnih rješenja za ubrzanje prelaska na održivo i cirkularno upravljanje i korišćenje prirodnih resursa kopna i mora. Finansirani projekti podržaće napore na osiguranju integriteta ekosistema, kao i teritorijalno uravnoteženog i održivog razvoja i dobrobiti ljudi, uključujući sigurnost vode, hrane i ishrane.

Ciljevi programa

Klaster 6 će ostvariti sedam specifičnih očekivanih uticaja, „destinacija“, u okviru kojih su grupisane i teme poziva:

  • Destinacija 1. Usluge usmjerene na biodiverzitet i ekosisteme
  • Destinacija 2. Pravični, zdravi i ekološki prihvatljivi prehrambeni sistemi od primarne proizvodnje do potrošnje
  • Destinacija 3. Sektori cirkularna ekonomija i bioekonomija
  • Destinacija 4. Čista okolina i nulta stopa zagađenja
  • Destinacija 5. Zemlja, okeani i voda za klimatsko djelovanje
  • Destinacija 6. Otporne, inkluzivne, zdrave i zelene ruralne, primorske i urbane zajednice
  • Destinacija 7. Inovativno upravljanje, posmatranje životne sredine i digitalna rješenja kao podrška Zelenom dogovoru

Uzevši u obzir izuzetne potencijale Crne Gore u svim oblastima koje obuhvata klaster 6, te mogućnostima i potrebama za daljim unapređenjem i povećanjem efikasnosti i konkurentnosti, neophodna je saradnja svih zainteresovanih strana, što je upravo moguće kroz program Horizont Evropa.

Detaljne informacije o temama poziva, rokovima, te mogućnostima finansiranja možete naći u Radnom programu. Radni program za Horizont Evropa 2021/2022 za klaster 6: Hrana, bioekonomija, prirodni izvori, poljoprivreda i životna sredina, možete preuzeti na sljedećem linku:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-9-food-bioeconomy-natural-resources-agriculture-and-environment_horizon-2021-2022_en.pdf

Otvoreni pozivi na Funding & Tender portalu:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=0,1,2;statusCodes=31094502;programmePeriod=null;programCcm2Id=43108390;programDivisionCode=43121563;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

 Nacionalne kontakt osobe (NCPs) za ovu oblast programa:

Informacije o otvorenim pozivima možete preuzeti ovdje:

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta
Objavljen: 22.06.2021.
Rok za prijavu: 06.10.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?