Podrška za mikro, mala i srednja preduzeća

Objavljeno: 21.11.2021. 23:00 Autor: Ministarstvo ekonomskog razvoja

Vlada Crne Gore i EBRD-a posvećeni uspostavljanju Kreditno-garantnog fonda

Evropska banka za obnovu i razvoj i Vlada Crne Gore danas počinju rad na drugoj fazi za uspostavljanje Kreditno-garantnog fonda. Pokretanje druge faze zasnovano je na uspešnoj realizaciji prve faze, koja je potvrdila održivost fonda i utvrdila njegove ključne specifikacije i zahtjeve.

Kreditno garantni fond će omogućiti bankarskom sektoru da obnovi i poveća svoje kreditne kapacitete za mala i srednja preduzeća, koja su posebno pogođena pandemijom COVID-19 čime će im pružiti lakši pristup finansijama, i stimulisati održivi dugoročni razvoj crnogorske privrede.

Mikro, mala i srednja preduzeća predstavljaju okosnicu crnogorske ekonomije, čineći 99,8 odsto preduzecća i više od polovine crnogorskog BDP-a.

Događaju koji je održan danas povodom početka druge faze prisustvovali su predstavnici Vlade, EBRD-a i konsultanti Crimson Capitala.

Jakov Milatović, ministar ekonomskog razvoja otvorio je današnji događaj i kazao da ga raduje što je veliki dio aktivnosti na uspostavljanju Kreditno-garantnog fonda uspješno realizovan i istakao značaj koji ovaj fond ima za crnogorsku privredu.

Jakov Milatović-KGF

„U prethodnom periodu, uz tehničku pomoć i podršku naših prijatelja iz Evropske banke za obnovu i razoj (EBRD) intenzivno je sproveden niz  aktivnosti kako bi se Kreditno-garantni fond što prije stavio u funkciju što govori o posvećenosti Vlade kada je u pitanju uspostavljanje ove institucije.

Prva faza aktivnosti je uspješno realizovana. Urađen je Okvir i mapa puta za uspostavljanje Kreditno-garantnog fonda Crne Gore koji uključuje i rad na nacrtu Zakona o ovoj instituciji, koji se oslanja na najbolje međunarodne prakse, iskustva iz drugih KGF-a širom svijeta, direktive Evropske komisije, pravni i regulatorni okvir Crne Gore, te specifičnosti crnogorskog poslovnog i finansijskog sektora, i podsjetio da je Vlada predlogom budžeta za 2022. godinu opredijelila skoro 11 miliona eura za operacionalizaciju fonda.

„Fond će pružiti povoljnije finansiranje u vremenima krize, i biće dugoročan partner našoj privredi na putu razvoja i unapređenja biznisa, a država će omogućiti da do finansiranja dođu i startapovi, žene preduzetnice, kao i svi potencijalni preduzetnici sa dobrom biznis idejom i zajedno sa onima koji već posluju, opstanu na tržištu i postanu konkurentni.”

Remon Zakaria, šef EBRD za Crnu Goru, kazao je: „Početkom druge faze tehničke saradnje sa EBRD, Crna Gora je bliža nego ikada uspostavljanju dugoročnog i održivog Kreditno-garantnog fonda. Zadovoljstvo mi je što preuzimam ulogu šefa EBRD-a Crne Gore u ovom važnom trenutku za državu i njenu poslovnu zajednicu. Uspješan rad na prvoj fazi tokom ljeta pružio je snažne temelje za sledeću fazu implementacije. Ovaj fond će podržati zemlju u njenim naporima za oporavak od COVID-19 i poboljšati pristup finansijama za lokalne preduzetnike i MMSP.

Zaključeno je da će razvojna komponenta koju donosi Kreditno-garantni fond pospješiti i diversifikovati crnogorsku ekonomiju, a bankama stvoriti siguran okvir za buduću saradnju.

Kick off događaj  MER i EBRD – druga faza u okviru Kreditno-garantnog fonda (22.11.2021.)
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?