POKRENUT DIJALOG SA SAVJETIMA MANJINSKIH NARODA ILI DRUGIH MANJINSKIH NACIONALNIH ZAJEDNIC

Objavljeno: 09.09.2021. 11:45 Autor: Ministarstvo pravde, ljudskih i manjinskih prava

Državni sekretar Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava mr Bojan Božović i načelnica Direkcije za nacionalne i etničke manjine Mirela Ramčilović  sastali su se danas sa  predsjednikom Savjeta Muslimana Crne Gore Sabrijom Vulićem i generalnim sekretarom Savjeta  Kadrijom Kurpejovićem.

U razgovoru sa predstavnicima Savjeta, g. Božović je istakao spremnost Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava da u partnerskom odnosu dalje doprinosi jačanju i unaprjeđenju saradnje sa nacionalnim savjetima na pitanjima koja su od značaja za zaštitu prava i poboljšanje položaja manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Predsjednik Vulić informisao je sagovornike o ključnim problemima sa kojima se suočavaju pripadnice i pripadnici muslimanske nacionalne zajednice u Crnoj Gori. Takođe, ukazao je u kom pravcu bi trebalo raditi na daljem poboljšanju primjene zakonskog okvira i većoj prepoznatljivosti uloge i značaja savjeta u javnosti.    

Sastanak je završen dogovorom da će se zajednički tražiti rješenja za izazove sa kojima se suočavaju manjinski narodi i druge manjinske nacionalne zajednice u Crnoj Gori.

U cilju jačanja dijaloga o vladinim politikama  i akcijama na polju promocije i zaštite ljudskih i manjinskih prava Ministarstvo je pokrenulo proces održavanja sastanaka sa predstavnicima savjeta manjinskih naroda ili drugih manjinskih nacionalnih zajednica.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?