POSTIGNUTO U PRVIH 100 DANA - Reforme za bolji standard građana, uz odgovorno upravljanje javnim finansijama

Objavljeno: 11.02.2024. 09:00 Autor: Ministarstvo finansija

Tim Ministarstva finansija (MF), na čelu sa ministrom Novicom Vukovićem, posvećeno i intenzivno, nastavlja rad na poboljšanju životnog standarda građana, uz odgovorno upravljanje javnim finansijama.

U prvih 100 dana rada, odmah je omogućeno je finansiranje rasta najnižih penzija na 450 eura i redovno usklađivanje ostalih, a predstojećim reformama obezbijediće se povećanje minimalne i prosječne zarade.

U toku je priprema Fiskalne strategije Crne Gore i Smjernica makroekonomske i fiskalne politike, koji će prepoznati ključne reformske procese i postaviti srednjoročni okvir ekonomskih tokova.

Prioriteti MF su, između ostalog, kreiranje održivog fiskalnog i makroekonomskog okvira - dostizanje suficita tekuće potrošnje u periodu 2024 - 2026, nastavak smanjenja neproduktivnih rashoda i povećanje budžetskih prihoda, te kreiranje pretpostavki za dinamičniji ekonomski rast, kroz podršku razvojnim projektima.

Podsjećamo da je jedan od prvih i važnih koraka Ministarstva finansija bio budžet za 2024. godinu, kreiran na održiv i najodgovorniji mogući način, u odnosu na aktuelne i zatečene okolnosti a koji, uz optimizaciju troškova, ima i razvojni karakter.

Dakle, u kratkom roku, završen je rebalans budžeta za 2023, kako bi se servisirale sve planirane obaveze za tu godinu, a pravovremeno je pripremljen i budžet za 2024. godinu. Time je izbjegnuto privremeno finansiranje i obezbjeđena je stabilnost i redovnost u izmirivanju svih obaveza države.

Osim što je budžetom za ovu godinu omogućeno povećanje životnog standarda najstarije populacije, kroz rast najnižih penzija, stvorene su pretpostavke za nastavak realizacije druge dionice auto - puta, a povećan je i kapitalni budžet kako bi se podstakao ubrzaniji ekonomski rast i razvoja, uz podršku projektima zrelim za realizaciju.

Urađena je nova sistematizacija radnih mjesta unutar MF, sa ciljem  efikasnijeg rada u interesu građana, a započeto je i smanjenje neproduktivne potrošnje.

Obezbjeđena je veća podrška razvoju Sjevera Crne Gore, podržane su izmjene i dopune Zakona o finansiranju lokalne samouprave, za  koje se procjenjuje da će rezultirati  dodatnim prihodima za sjeverne opštine u iznosu od oko 10 miliona eura.

Usvojen je prateći set izmijenjenih zakona kojim se generišu dodatni prihodi budžeta, širi poreski obuhvat i stvaraju pretpostavke kontinuiranih pozitivnih ekonomskih trendova, uz očekivanja realnog rasta od 3,8% u ovoj godini.

Ugovoren je hedžing aranžman za kredit za izgradnju prve dionice auto-puta, čime je Crna Gora zaštićena od valutnog rizika. Zahvaljujući ugovorenom hedžing aranžmanu, već na januarskoj rati ostvarena je ušteda od 3,6 miliona eura.

Usvojen je Program ekonomskih reformi, glavni dokument srednjoročnog programiranja makroekonomske i fiskalne politike Crne Gore, i prije roka poslat Evropskoj komisiji na mišljenje.

Resor finansija u 44. Vladi fokusiran je, takođe, na izmjenu Zakona o zaradama u javnom sektoru. Time će se unaprijediti upravljanje fondom zarada zaposlenih u tom sektoru, kroz prvu sistemsku izmjenu zakona od njegovog donošenja.

Intenzivno radimo, između ostalog, i na reformi poreskog i carinskog sistema, a u ovom mjesecu nastojimo da izaberemo starješinu organa, koji će obezbijediti profesionalan i stručan menadžment. Upravo je jedan od ključnih ciljeva MF - jačanje poreske discipline,  suzbijanje sive ekonomije i borba sa svim oblicima krijumčarenja.

Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?