Poziv na javnu raspravu

Objavljeno: 07.06.2021. 10:11

Ministarstvo kapitalnih investicija, u skladu sa članom 7 stav 2 Zakona o koncesijama (“Sl.list CG”, br. 08/09 i 73/19), daje na javnu raspravu, prije upućivanja Vladi Crne Gore na donošenje, Nacrt Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu i upućuje javni poziv građanima, državnim organima, mjesnim zajednicama, nevladinim organizacijama, pravnim licima i preduzetnicima i drugim zainteresovanim subjektima da se uključe u javnu raspravu i da svoje komentare, primjedbe, predloge i sugestije na Nacrt ovog Plana dostave Ministarstvu kapitalnih investicija u pisanoj ili elektronskoj formi, na adresu: Podgorica, Rimski trg br. 46, 020 482 218 ili na e-mail: primjedbe.koncesije@mki.gov.me.

Cilj ove rasprave je da se pribave komentari i sugestije građana, svih relevantnih institucija, predstavnika privrede, nevladinog sektora, kao i stručne javnosti, kako bi se tekst Nacrta Plana davanja koncesija unaprijedio prije donošenja od strane Vlade Crne Gore.

Javna rasprava o Nacrtu Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu, trajaće u periodu od 7. do 22. juna 2021. godine.

Nacrt Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2021. godinu možete preuzeti u nastavku.

Dokumenta

Detalji javnog poziva:

Nadležna institucija:Ministarstvo kapitalnih investicija
Objavljen: 07.06.2021.
Rok za prijavu: 22.06.2021.

Vezani članci:

JAVNI POZIV 06.04.2021.
Javni poziv 24.02.2021.
Javni poziv 13.04.2021.
Da li vam je sadržaj ove stranice bio od koristi?